" Zekat " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Devlete ödenen vergiler zekat yerine geçer mi?

Devlete ödemekte olduğumuz vergileri zekat niyeti ile verebilir miyiz?

Cevap:

Zekatın yerine gelmesi için dikkat edilecek üç husus vardır:

1. Zekat olarak verilen malın, fakirin mülküne geçirilmesi,
2. Dolambaçlı yollarla dönüp dolaşarak tekrar verenin cebine girmemesi,
3. Tam manasıyla muhtaçlara bir yardım olması. (Camiu's-Sağir)

Devlete ödenen vergi zekat yerine geçmez

Yukarıda zekatın yerine gelmesi için üç şart saymıştık.
Bu şartlardan birisi, zekatın fakirlere mülk edilmesiydi. Vergiler devletçe muhtaç kimselere dağıtılmak üzere zekat niyetiyle alınmamaktadır. Vatandaşlardan vergi toplayan devlet, bu paralarla Müslim, gayri Müslim, zengin-fakir ayırımı yapmaksızın halka çeşitli hizmetler yapmaktadır. Bu âmme hizmetlerinden zengin de faydalandığına göre, vergiyi zekat sayarsa, verilen zekatın bir kısmını verince, geriye alınmasını caiz görmemiz lazımdır ki, bu da zekat hükümlerine aykırıdır.
Sonra ticaret ve iş adamları devlete ödedikleri vergileri masraf olarak kaydetmekte, ticareti ile meşgul oldukları veya imal ettikleri malların satış fiyatlarına eklemektedirler. Misal olarak, gümrük vergilerini alırsak, ithalatçı tüccar malım gümrükten geçirirken devlete ödediği vergiyi o malı satarken, fiyatına katarak müşteriden geri almaktadır. Demek ki burada, gümrük vergisini ödeyen, görünüşte her ne kadar ithalatçı tüccar ise de, gerçekte gümrükten geçen malı satın alıp kullanan müşteridir. Tüccar, aslında kendi kesesinden hiç bir şey ödüyor değildir ki, bunu zekat sayabilelim. İşte bu mahiyeti yüzünden ve fakirin mülkiyetine geçirilmeyip istediği gibi kullanmak üzere devletin eline verildiğinden dolayı vergi zekat yerine geçmez. (Camiu's-Sağir) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Devlete ödenen vergiler zekat yerine geçer mi?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com