" Zekat " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Eşit hisseye sahip iki ortağın malı, bir nisap miktarı olursa, zekat vermeleri gerekir mi?

Ortak olan kişilerin kendi hissesine düşen pay nisab miktarı değilse, zekattan mesul müdür?

Cevap:

Bu ortakların zekat vermeleri gerekmez. Zira zekat vermeleri için her birinin nisap miktarı kadar malı olması lâzım gelir.
Mesela; iki kişinin birbirine eşit olarak ortaklı kırk koyunları bulunsa, zekatı verilmesi gereken başka malları olmayınca zekat lazım gelmez. Çünkü koyunlarda nisap kırk tanedir. Halbuki burada her birisinin yirmi koyunu var. (Camiu's-Sağir) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Eşit hisseye sahip iki ortağın malı, bir nisap miktarı olursa, zekat vermeleri gerekir mi?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com