" Zekat " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Koyunların ve keçilerin zekatında ölçü nasıldır?

Koyunların zekatı nasıldır? Keçilerin zekatı nasıldır?

Cevap:

Saime (çayıra salınan hayvan) olan koyunlarda nisab, 4O'tır. 40'dan aşağı olan ko¬yunlar için zekat yoktur.

40 adet saime (çayıra salınan hayvan) koyunun, üzerinden bir yıl geçerse, zekat olarak
bir koyun verilir. 120 ye kadar durum aynıdır.

Koyunların sayısı —120 den 1 fazla yani— 121 olunca, zekat 201 koyundan 4O0 koyuna kadar olunca da, 3 koyun zekat olarak 2 koyun verilir. 200'e kadar durum aynıdır.

Koyunların sayısı tam 400 e ulaşınca, zekat olarak 4 koyun verilir.

400 den sonra ise, zekat olarak her 100 koyun için, 1 koyun daha verilir.

İmam-i Azam Ebu Hanife (ra) ile İmam Muhammed’in (ra) kavillerine göre, koyunlarda zekatın farz olması için, bunların en az bir yaşında olmaları gerekir.

Davarla geyiğin birleşmesinden doğan yavrular, analarına tabidirler. Eğer anaları davar ise, bunlar da nisaba dahil edilirler ve zekattan verilir. Ancak, anaları geyik ise, nisaba dahil edilmezler ve zekatları da yerilmez.

Keza, ehli olan sığırlarla, vahşi sığırların birleşmesinden doğan yavrular da analarına tabidirler. Eğer, anaları ehli ise, zekatları verilir; ehli değilse zekatları verilmez.

Zekat hususunda, koyunlarla keçiler müsavidir. Bunlar, bir cins sayılırlar.

(Feteva-yı Hindiyye) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Koyunların ve keçilerin zekatında ölçü nasıldır?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com