" Zekat " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Zekat emri hadis-i şeriflerle sabit midir?

Resulullah (asm) ümmetine zekat vermeyi emretmiş midir?

Cevap:

Zekatın farz oluşu hadis-i şeriflerle sabittir

İbn-i Abbas (ra) şöyle demiştir:
Peygamber (asm) Muaz'ı (ra) Yemen'e (vali olarak) gönderdi. Gönderirken ona şöyle buyurdu:
“Şüphesiz sen ehl-i kitap olan bir kavme gidiyorsun. Onları Allah'tan başka ilah olmadığı ve benim Allah'ın Resulü olduğum şehadetine davet et. Eğer onlar bu davet için (sana) itaat ederlerse Allah'ın her gün ve gecede beş (vakit) namazı onlar üzerine farz kıldığını onlara bildir. Eğer onlar bunun için (sana) itaat ederlerse Allah'ın onların malında sadaka (zekat) ı onlara farz kıldığını bildir. Bu sadaka onların zenginlerinden alınır ve fakirlerine verilir. Eğer onlar bunun için (sana) itaat ederlerse sen onların mallarının seçkinlerinden sakın (zekat için en üstün kalitesini seçme). Mazlumun bedduasından sakın. Çünkü o beddua ile Allah arasında hiç bir perde yoktur.” (Buhari, Darimi, Sünen-i İbni Mace)

Müslüman olmak, zekat vermeyi gerektirir

Behz Bin Hakim (ra) babasından ve dedesinden aktararak şöyle diyor:
Ey Allah’ın Peygamberi! Size gelip dininizi kabul etmemek için parmaklarım sayısınca yemin etmiştim. Ben hiçbir şeye akıl ermeyen biriyim. Allah ve Peygamberin öğrettiklerinden başka bir şey bilmiyorum. Şimdi seni bize ne ile Rabbinin gönderdiğini soruyorum. Peygamber (asm) İslam’ı buyurdu.
“İslam’ın şartları nedir veya Müslüman olmam neyi gerektirir?” dedim. Bunun üzerine:
“İrade ve isteklerimi Allah’a teslim ettim, Allah’a ortak koşmayı terk ettim deyip, namaz kılıp zekat vermendir.” buyurdu. (Müsned)

Zekat Müslüman oluşun belgesi ve delilidir

“Abdesti gereği şekilde güzelce almak imanın yarısıdır. “Elhamdülillah” diyebilecek şekilde bir hayat yaşamak mizanı doldurur. Allah’ı tesbih etmek ve tekbir etmek yerleri ve gökleri doldurur. Namaz nurdur. Zekat Müslüman oluşumuzun belgesi ve delilidir. Sabır aydınlıktır. Kur’an ise kişilerin lehinde aleyhinde bir delildir.” (Nesai)

Zekatını veren kişiye cennet kapıları açılır

Ebu Hüreyre ve Ebu Said’ten (ra) riayete göre, şöyle demişlerdir:
Resulullah (asm) bir gün bize bir konuşma yaparak üç defa:
“Canım kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki!” dedi ve ağlamaya başladı. Bunun üzerine hepimiz ağlamaya başladık. Resulullah (asm) niçin yemin ettiğini bilmiyorduk. Daha sonra Resulullah (asm) başını kaldırdı yüzünde sevinç belirtileri vardı. Onun bu hali bizim için kırmızı develere sahip olmaktan daha sevimli idi. Resulullah (asm) daha sonra şöyle devam etti:
“Herhangi bir kul ki, beş vakit namaz kılar, Ramazan orucunu tutar ve zekatını verir ve yedi günahtan da sakınıp kaçınırsa ona cennet kapıları açılır ve selametle oraya gir denilir.” (Nesai)

Zekata devam edenler, cennete zekat kapısından çağrılırlar

Ebu Hüreyre’den (ra) rivayete göre, şöyle demiştir: Resulullah’tan (asm) işittim şöyle diyordu:
“Allah yolunda çeşit çeşit mallarından çifter çifter infak eden kimse cennet kapılarından "Ey Allah’ın kulu bu kapı senin için daha hayırlıdır." diye davet edilir. Cennet’in pek çok kapısı vardır. Namazlarında devamlı ve duyarlı olanlar namaz kapısından çağrılırlar. Cihat edip mücahit olanlar cihad kapısından çağrılırlar. Zekatını vermekte cömert olanlar da zekat kapısından çağrılırlar. Oruç tutmaktan çok zevk alanlar ise Reyyan kapısından çağrılırlar.”
Ebu Bekir (ra)diyor ki:
“Ey Allah’ın Resulü! O kapıların birinden girmek zaruri midir? O kapıların hepsinden de davet edilen kimse var mıdır? Resulullah (asm):
“Evet, senin onlardan olacağını umarım.” buyurdu. (Tirmizi)

Zekat İslam köprüsüdür

“Zekat İslam köprüsüdür. (Ancak onu vermekle İslamiyet’e girilebilinir.)” (Camiu's-Sağir) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Zekat emri hadis-i şeriflerle sabit midir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com