" Zekat " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Zekatı eda edenler hangi müjdelere mazhar olurlar?

Zekat borcunu eda edenlere Cenab-ı Hak neler vaat ediyor?  Resulullah’ın (asm) zekatı verenlere müjdeleri nelerdir? Zekatın fazileti nasıldır?

Cevap:

Zekat, yardımlaşmayı gerçekleştirecek en mühim vasıta olarak, Kurân'da otuzdan fazla ayette emredilmiştir. Resulullah (asm) bu ilahi emrin yerine getirilmesi için pek çok beyanlarıyla, Müslümanları zekata teşvik buyurmuştur.

Zekatı eda edenler için hiçbir korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar

“Şüphesiz ki iman edip salih ameller işleyenler, namazı hakkıyla eda edenler ve zekatı verenler var ya, onların Rableri katında mükafatları vardır. Hem onlara hiçbir korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar.” (Bakara, 177)

Zekatı eda edenlerin kötülükleri örtülür ve onlar altından ırmaklar akan cennete girerler

“Ve and olsun ki Allah, İsrailoğulları'nın sağlam sözünü almıştı. (Her kabileden birer kişi olarak) içlerinden on iki de vekil tayin etmiştik. Ve Allah (onlara) şöyle buyurmuştu:
“Şüphesiz ki ben sizinle beraberim. Eğer gerçekten, namazı hakkıyla eda ederseniz, zekatı verirseniz, peygamberlerime iman edip onlara yardım ederseniz ve Allah’a karz-ı hasen (güzel bir borç) verirseniz (yolunda harcama yaparsanız), mutlaka kötülüklerinizi sizden örteceğim ve şüphesiz sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağım. O halde bundan (bu ahitten) sonra içinizden kim inkar ederse, artık (dosdoğru) yol ortasında açıkça sapıtmış olur.” (Maide, 12)

Zekatı verenlerin mükafatı pek yücedir

“Fakat onlardan (iman ederek) ilimde rasih (derinleşmiş) olanlar ve müminler, sana indirilene (Kurân’a) ve senden önce indirilen (diğer kitab)lara iman ederler. Ve (onlar) namazı hakkıyla eda edenler, zekâtı verenler, Allah’a ve ahiret gününe iman edenlerdir. İşte onlar var ya, kendilerine (pek) büyük bir mükafat vereceğiz!” (Nida,162)

Zekat veren kişi sevaplarını ve mallarını kat kat arttırır

“İnsanların mallarında artış olsun diye verdiğiniz herhangi bir faiz, Allah katında artmaz. Halbuki Allah’ın rızasını isteyerek verdiğiniz herhangi bir zekata gelince, işte onlar, (sevablarını ve mallarını) gerçekten kat kat artıranlardır.” (Rum, 39)

Zekatı eda edenlerin mallarının koruyucusu Allah’tır (cc)

"Mallarınızı zekatla koruyun, hastalarınızı sadaka ile tedavi edin. Belaya dua ile karşı koyun."(Kütüb-i Sitte)

Zekatını eda eden üzerindeki borcu eda etmiş olur

"Malının zekatını eda ettin mi, üzerindeki borcu ödedin demektir."(Kütüb-i Sitte)
"Zekatını ödeyen, üzerinde bulunan (fakirin) hakkını ödemiş olur, fazla vermek efdaldir."(Kütüb-i Sitte)

Zekat borcunu ödeyen kişi şerri üzerinden def eder

"Malının zekatını ödedin mi, kendinden onun şerrini def ettin demektir.” (Kütüb-i Sitte)

Zekatı eda eden kişinin malı ziyadeleşir

"Sadaka malın miktarını eksiltmez, artırır."(Kütüb-i Sitte)

Zekat veren kişi sevaplara nail olur

"Kim malının zekatını sevap umarak verirse, ona sevap verilir. Kim de zekatını vermezse biz zekatı ve malın yarısını (cezalı olarak, zorla) alırız. Bu, Rabbimizin kesin kararlarından biridir. Âl-i Muhammed'e ondan bir hak yoktur." (Ebu Davud, Nesai)

Zekatı eda eden kişi zekatı vasıtasıyla temizlenir

"Farz zekatı öde. Zira o seni temizler. Sıla-i rahmi eda et, dilenci, komşu ve fakirin hakkını gözet."(Kütüb-i Sitte)

Zekatı eda eden kişi dinini tamamlamış olur

"Malınızın zekatını vermeniz, İslam'ınızı tamamlar.” (Kütüb-i Sitte)

Zekatını eda eden kişi İslam'ın kemaline erer

"İslam'ınızın kemali zekatın ödenmesiyledir.”

Zekat borcunu ödeyen kişi cimrilikten kurtulur

"Zekatı ödeyen, misafire ikram eden, musibete uğrayanlara veren cimrilikten kurtulur.”
(Kütüb-i Sitte)

Zekatı eda eden kişinin imanı ve namazı makbul olur

“Allah imanı ve namazı ancak zekatla kabul eder.” (Kütüb-i Sitte)

Zekatı eda eden kişi malının şerrinden emin olur

“Malının zekatını verdiğin takdirde, onun şerrinden kendini korumuş olursun."
(Camiu's-Sağir)

Zekatını ödeyen kişinin rızkında bereket olur

“Sadaka vermekle rızkınızın (elinizde bulunan malın ) çoğaltılmasını isteyiniz.” (Camiu's-Sağir)

Zekata devam edene Allah (cc) rahmet ve cömertlik elini açar

“Ey Esma! Malının sadakasını ver. (fakirlere ) cimrilik etme. Cömertlik elini aç ki, Allah da sana rahmet ve cömertlik elini uzatsın.” (Camiu's-Sağir)

Zekata devam eden kişi kötü ölümden mahfuz kalır

“Sadaka vermek Rabbinin isyan edenlere karşı gazabını söndürür ve kötü ölümü de önler.” (Tirmizi)

Zekata devam eden kişi cimrilik kirinden ve afetlerinden kurtulur

“Şüphesiz yine Hz. Allah, geriye kalan malınızın (cimrilik kirlerinden ve afetlerinden temizlenmesi için size zekatı farz kılmıştır. (verecek olduğunuz zekatın karşılığı sizin olacaktır.) Halbuki Yüce Allah farz olarak kıldığı miras mallarını ancak sizden sonra varislerinize kalacaktır. Kişinin kazandığı en hayırlı mal, dindar ve salih bir zevcedir. Zira ona baktığı zaman kocasını sevdirir. Emir ettiği zamanda itaat eder. Yanından ayrıldığınız vakit de namus ve iffetini korur.” (Camiu's-Sağir)

Zekatı eda eden kişi Müslümanlık görevini yerine getirmiş olur

“Malının zekatını verirsen görevini yerine getirmiş olursun.” (İbn-i Mace)

Zekatını veren kişiye cennet kapıları açılır

Ebu Hüreyre ve Ebu Said’den (ra) riayete göre, şöyle demişlerdir:
Resulullah (asm) bir gün bize bir konuşma yaparak üç defa:
“Canım kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki!” dedi ve ağlamaya başladı. Bunun üzerine hepimiz ağlamaya başladık. Resulullah (asm) niçin yemin ettiğini bilmiyorduk. Daha sonra Resulullah (asm) başını kaldırdı yüzünde sevinç belirtileri vardı. Onun bu hali bizim için kırmızı develere sahip olmaktan daha sevimli idi. Resulullah (asm) daha sonra şöyle devam etti:
“Herhangi bir kul ki, beş vakit namaz kılar, Ramazan orucunu tutar ve zekatını verir ve yedi günahtan da sakınıp kaçınırsa, ona cennet kapıları açılır ve "selametle oraya gir" denilir.” (Nesai)

Zekata devam edenler, cennete zekat kapısından çağrılırlar

Ebu Hüreyre’den (ra) rivayete göre, şöyle demiştir: Resulullah’tan (asm) işittim şöyle diyordu:
“Allah yolunda çeşit çeşit mallarından çifter çifter infak eden kimse cennet kapılarından Ey Allah’ın kulu bu kapı senin için daha hayırlıdır diye davet edilir. Cennet’in pek çok kapısı vardır. Namazlarında devamlı ve duyarlı olanlar namaz kapısından çağrılırlar. Cihad edip mücahit olanlar cihad kapısından çağrılırlar. Zekatını vermekte cömert olanlar da zekat kapısından çağrılırlar. Oruç tutmaktan çok zevk alanlar ise Reyyan kapısından çağrılırlar.”
Ebu Bekir diyor ki:
“Ey Allah’ın Resulü! O kapıların birinden girmek zaruri midir? O kapıların hepsinden de davet edilen kimse var mıdır? Resulullah (asm):
“Evet, senin onlardan olacağını umarım.” buyurdu. (Tirmizi)

Zekatı eda eden kişinin sevabını Allah (cc)kat kat büyütür

“Kim helal kazancından bir sadaka verirse ki - Allah helal maldan verilen sadakadan başkasını asla kabul etmez- Allah o sadakayı sağ eliyle kabul eder, bir hurma değerinde olsa bile o sadakayı sizden birinizin atının yavrusunu veya sütten kesilmiş deve yavrusunu büyüttüğü gibi büyütür. O hurma değerindeki sadakanın sevabı dağdan daha büyük olur.” (Buhari, Müslim)
“Allah sadakayı kabul eder, sağ eliyle alır ve onu sizin atınızın yavrusunu büyüttüğü gibi büyütür, öyle ki bir lokma büyüklüğünde bir sadakanın sevabı bile Uhut dağı kadar oluverir. Allah’ın kitabında bunun ölçüsü şudur: “Bilmiyorlar mı ki, kulların tevbesini kabul eden Allah’tır. Sadakaları da alıp kabul eden O’dur. Ve iyi bilin ki, tevbeleri çok kabul eden ve kullarına acıyan da O’dur.” (Tevbe, 104)
“Allah faizli kazançları bereketten mahrum eder, ama karşılıksız yardımlar olan, sadakaları kat kat artırarak bereketlendirir. Allah kendisinden gelen gerçekleri örtbas edenleri ve günahkarların hiçbirini sevmez.” (Bakara, 276) (Buhari, Müslim)

*** Zekat, kulların kulluk görevindeki sadakatlerine delalet eder. Bu yöndendir ki, zekata "sadaka"da denmiştir. Bununla beraber "sadaka" sözü, zekattan daha kapsamlı mana taşır. Vacibleri de, nafileleri de içine alır. (Büyük İslam İlmihali) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Zekatı eda edenler hangi müjdelere mazhar olurlar?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com