" Zekat " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Zekatın hikmetleri nelerdir?

Zekatın farz kılınışının hikmetleri nelerdir?

Cevap:

Zekatın hikmetleri çoktur. Bunlardan bazılarını şöyle sıralamak mümkündür:

1-

Zekat, mal nimetini veren Allah'a (cc) şükür için meşru olmuştur. Ve ehl-i hakikatin beyanına göre Allah (cc) tarafından kulları bir imtihandır. Çünkü Müslüman, Allah'ın (cc) her emrettiğini yapacağına, her menettiğinden kaçınacağına ve yalnız Allah'a (cc) inanacağına söz veren insandır. İşte zekat Allah'a (cc) inanma hususunda kulun sadık olup olmadığını denemek için farz kılınmıştır. Zekatını veren zengin, Allah'ına (cc) verdiği sözde durduğunu isbat etmiş ve imtihanını kazanmıştır. Vermeyen ise yalancı olduğunu göstermiş; Allah'tan (cc) başka bir de mala taptığını ortaya atmak suretiyle dünya ve ahiretini harab etmiş demektir.

2-

Zekat, zenginin malına karışmış fukara hakkıdır. Nitekim;
Onların mallarında dilenci ile mahrumun hakkı vardır. Ayet-i kerimesi bu hakikati natıktır. Bir zenginin sürüsüne karışan fakir koyunu hükmen ne ise, zenginin cebindeki fakir hakkı yani zekat da o'dur. Binaenaleyh sürüye karışan koyunu benimsemek ne kadar çirkin bir şey ise, cebindeki fukara hakkını vermemek de o derece çirkindir.

3-

Zekat sayesinde dilencilerin sayısı azalır. Bu suretle bir çok vukuatın da önüne geçilmiş olur. Zira karnı aç olan bir insan her cürmü irtikab edebilir. Fakat karnı doydu mu bunların hepsini yahut bir çoğunu yapamaz.

4-

Zekat, kominizim belasından sakınmanın en büyük çarelerinden biridir.

5-

Zekatta İslamiyet’i neşir ve kelimetullah-ı i'la vardır. Bu hususta fakir canı ile, zengin de malı ile cihada iştirak etmiş olurlar.

6-

Zekat, zenginleri cimrilik hastalığından korur. Böylece onlar da felaha ererler.
Hasılı zekat, bir çok hikmetleri muhtevi olan pek büyük bir ibadettir. Namaz dinin temeli, zekat da dinin köprüsüdür. Bu iki ibadet adeta ikiz kardeşler gibidirler. Kur'an-ı Kerim' de tam seksen iki yerde namazla zekat beraber zikredilmiştir. (Sahih-i Müslim) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Zekatın hikmetleri nelerdir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com