" Zekat " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Zekatın kıymeti nasıldır?

Zekatın hususiyetleri nasıldır?

Cevap:

Zekat, yardımlaşmayı gerçekleştirecek en mühim vasıta olarak, Kurân'da otuzdan fazla ayette emredilmiştir. Resulullah (asm) bu ilahi emrin yerine getirilmesi için pek çok beyanlarıyla, Müslümanları zekata teşvik buyurmuştur.

İslam'ın köprüsü; zekat

"Zekat, İslam'ın köprüsüdür"(Kütüb-i Sitte)

Malların koruyucusu; zekat

"Mallarınızı zekatla koruyun, hastalarınızı sadaka ile tedavi edin. Belaya dua ile karşı koyun."(Kütüb-i Sitte)

Kulun üzerine borç; zekat

"Malının zekatını eda ettin mi, üzerindeki borcu ödedin demektir."(Kütüb-i Sitte)

Şerlerin def edicisi; zekat

"Malının zekatını ödedin mi kendinden onun şerrini def ettin demektir .” (Kütüb-i Sitte)

Malı arttıran; zekat

"Sadaka malın miktarını eksiltmez, artırır"(Kütüb-i Sitte)

Fakirin zengin üzerindeki hakkı; zekat

"Zekatını ödeyen, üzerinde bulunan (fakirin) hakkını ödemiş olur, fazla vermek efdaldir."(Kütüb-i Sitte)

İnsanı temizleyen; zekat

"Farz Zekatı öde. Zira o seni temizler. Sıla-i rahmi eda et, dilenci, komşu ve fakirin hakkını gözet."(Kütüb-i Sitte)

İslam'ı tamamlayan; zekat

"Malınızın zekatını vermeniz, İslam'ınızı tamamlar.” (Kütüb-i Sitte)

İslam'ın kemali; zekat

"İslam'ınızın kemali zekatın ödenmesiyledir.”

Cimrilikten kurtaran; zekat

"Zekatı ödeyen, misafire ikram eden, musibete uğrayanlara veren cimrilikten kurtulur.” (Kütüb-i Sitte)

Allah’ın (cc) namazla beraber zikrettiği; zekat

“Allah, zekatını ödemeyen kimsenin namazını kabul etmez, ikisini birlikte yapıncaya kadar. Zira Allah-u Teala Hazretleri namazla zekatı (Kurân’da yan yana birlikte zikretmek suretiyle) birleştirmiştir, siz aralarını açmayın!” (Kütüb-i Sitte)

Allah’ın (cc) imanı ve namazı kendisiyle kabul ettiği; zekat

“Allah imanı ve namazı ancak zekatla kabul eder.” (Kütüb-i Sitte)

Sevaplar vesilesi; zekat

"Kim malının zekatını sevap umarak verirse, ona sevap verilir. Kim de zekatını vermezse biz zekatı ve malın yarısını (cezalı olarak, zorla) alırız. Bu, Rabbimizin kesin kararlarından biridir. Âl-i Muhammed'e ondan bir hak yoktur." (Ebu Davud, Nesai)

Malın şerrinden koruyan şey; zekat

“Malının zekatını verdiğin takdirde onun şerrinden kendini korumuş olursun.” (Camiu's-Sağir)

Rızkı genişleten; zekat

“Sadaka vermekle rızkınızın (elinizde bulunan malın ) çoğaltılmasını isteyiniz.” (Camiu's-Sağir)

Allah’ın (cc) rahmet ve cömertlik elini açan; zekat

“Ey Esma! Malının sadakasını ver. (fakirlere ) cimrilik etme. Cömertlik elini aç ki, Allah da sana rahmet ve cömertlik elini uzatsın.” (Camiu's-Sağir)

Cimrilik kirinden ve afetlerinden temizlen; zekat

“Şüphesiz yine Hz. Allah, geriye kalan malınızın (cimrilik kirlerinden ve afetlerinden temizlenmesi için size zekatı farz kılmıştır. (verecek olduğunuz zekatın karşılığı sizin olacaktır.) Halbuki Yüce Allah farz olarak kıldığı miras mallarını ancak sizden sonra varisle¬rinize kalacaktır. Kişinin kazandığı en hayırlı mal, dindar ve salih bir zevcedir. Zira ona baktığı zaman kocasını sevdirir. Emir ettiği zamanda itaat eder. Yanından ayrıldığınız vakit de namus ve iffetini korur.” (Camiu's-Sağir)

Müslümanlık görevi; zekat

“Malının zekatını verirsen görevini yerine getirmiş olursun.” (İbn-i Mace)

Allah’ın (cc) sevabını büyüttüğü hayır; zekat

“Kim helal kazancından bir sadaka verirse ki - Allah helal maldan verilen sadakadan başkasını asla kabul etmez- Allah o sadakayı sağ eliyle kabul eder, bir hurma değerinde olsa bile o sadakayı sizden birinizin atının yavrusunu veya sütten kesilmiş deve yavrusunu büyüttüğü gibi büyütür. O hurma değerindeki sadakanın sevabı dağdan daha büyük olur.” (Buhari, Müslim)
“Allah sadakayı kabul eder, sağ eliyle alır ve onu sizin atınızın yavrusunu büyüttüğü gibi büyütür, öyle ki bir lokma büyüklüğünde bir sadakanın sevabı bile Uhut dağı kadar oluverir. Allah’ın kitabında bunun ölçüsü şudur: “Bilmiyorlar mı ki, kulların tevbesini kabul eden Allah’tır. Sadakaları da alıp kabul eden O’dur. Ve iyi bilin ki, tevbeleri çok kabul eden ve kullarına acıyan da O’dur.” (Tevbe, 104)

Allah’ın (cc) bereketlendirdiği; zekat

“Allah faizli kazançları bereketten mahrum eder, ama karşılıksız yardımlar olan, sadakaları kat kat artırarak bereketlendirir. Allah kendisinden gelen gerçekleri örtbas edenleri ve günahkarların hiçbirini sevmez.” (Bakara, 276) (Buhari, Müslim)

Rabbin (cc) isyanlara karşı gazabını söndüren, kötü ölümü önleyen; zekat

“Sadaka vermek Rabbinin isyan edenlere karşı gazabını söndürür ve kötü ölümü de önler.” (Tirmizi) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Zekatın kıymeti nasıldır?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com