" Cömertlik " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Cömertliğin Dünyevî Faideleri

Cömert kimseye dünyada verilecek faydalar nelerdir?

Cömert olan bir ev bereketten mahrum kalmaz

“İçerisinde cömertlik yapılan bir ev halkına rızk devenin göğsündeki bıçaktan daha süratli gelir.” (İbn-i Hıbban, İbn-i Mace)

Allah (cc) için verildikçe o mal ziyadeleşir

Allah buyurdu ki, “Ey Âdemoğlu, Allah yolunda malını harca ki, harcadığına karşılık mal verilsin.” (Buhari, Müslim)

“Kim helal kazancından bir hurma sadaka verirse, Allah o sadakayı yemini ile kabul eder. Sonra onu içinizden birinin tayını büyüttüğü gibi büyütür ve sonunda o sadaka dağ gibi olur.” (Buhari, Müslim)

Allah (cc) yolunda infak edene Allah (cc) de infak eder

Kays bin Sila’ el- Ensarî (ra) şöyle anlatmıştır:

Kardeşlerim beni Resulullah’a (asm) şikâyet edip;

“Ya Resulallah! Bu, malını israf ediyor, sakınmıyor” dediler. Ben de;

“Ya Resulallah! Hurmadan hissemi alıyorum. Allah yolunda (fakirlere) ve etrafımda bulunanlara infak ediyorum” dedim. Bunun üzerine Rasulullah (asm), göğsüme vurup üç defa;

“İnfak et, Allah da sana infak eder” buyurdu.

Hz. Kays (ra) devamla anlatır ki; “Bundan sonra beraberimde yüz yük devesi olduğu halde Allah yolunda cihada çıktım. O zaman ailem kalabalık ve geçimleri çok iyi idi. (Allah yolundaki yardımı rızkının bereketlenmesine sebep olmuştur.) (Taberani)

Resulullah (asm), bir hadis-i kutside Allah-u Teâlâ hazretlerinin şöyle söylediğini haber verdi;

“Sen infak et, ben de sana infak edeyim.” Efendimiz (asm) devamla dedi ki,

“Allah’ın eli (yedullah) doludur. Gece ve gündüz (boyu yapılan) arkası kesilmez infaklar onu azaltmaz. Arz ve semavatın yaratılışından beri Allah’ın infak ettiklerini düşünün! Bunlar, onun elindekinden hiçbir şey eksilmemiştir.” (Buhari, Müslim, Tirmizi)

Melekler cömerde dua cimriye ise beddua ederler

Her sabah iki melek yeryüzüne iner ve biri; “Allah’ım! (infak edene) verdiğinin yerine başka mal ver.” diye dua ederken, diğeri de, “Allah’ım! Malını kıskançlıkla elinde tutana zarar ver.” diye beddua eder.” (Buhari, Müslim)

Cömertlik Allah (cc) için olmalıdır

Cömertlik Allah (cc) için olmalıdır ki hem dünyevi hem uhrevi neticeleri kazanılabilsin. Zira Peygamber Efendimiz (asm) hadis-i şerifinde;

“Şu üç kişi ahiret günü hesap anında helak olurlar;

(İhlâslı davranmayan) cömert, cesur ve âlim.” (Hâkim / Cami’ü-Sağîr) buyurmuştur. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Cömertliğin Dünyevî Faideleri

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com