" Allah (cc) " 3 yorum

 

 Allah'ı (cc) görmek mümkün müdür?

Rü'yetullah (Allah'ı görmek) mümkün müdür? Kadın-erkek herkes Allah'ı (cc) görebilecek mi?

Cevap:

Âlimler, Allah’ı (cc) görmenin mümkün olup olmadığı konusunu “ahirette, dünyada ve rüyada Allah’ı (cc) görmek” olmak üzere üç başlıkta incelemiştir:
Allah’ı (cc) ahirette görmek
“Nice yüzler vardır ki, o gün (ahirette) parlaktırlar! Rablerine nazar edicidirler! (Allah’ın cemalini görmeye mazhar olurlar!)” (Kıyame, 22-23)
Hz. Cabir İbn-u Abdillah (ra) anlatıyor:
“Resulullah (asm) buyurdular ki:
Cennet ehli nimetler arasında yaşarken onlar için bir nur parlar. Onlar derhal başlarını kaldırırlar. Rab Teâlâ’yı başlarının üzerinde kendilerine yaklaşmış ve:
“Ey cennet ehli sizlere selam olsun!” dediğini görürler.
Resulullah (asm) devamla dedi ki:
“İşte bu hal Kurân’da zikri geçen ‘Rahmet sahibi Rab’lerinden onlara selam vardır.’ ayetinin haber verdiği durumdur. Rab Teâlâ onlara onlar da Rab Teâlâ’ya bakarlar. O’na baktıkları müddetçe etraflarındaki cennet nimetlerinden iltifat etmezler. Bu hal onların nazarında Rab Teâlâ hicaba bürününceye kadar devam eder. Rab Teâlâ hicaba bürünür, fakat Allah’ın (cc)nuru ve bereketi cennet ehlinin üzerinde ve makamlarında baki kalır.” (Kütüb-i Sitte)
Bu ayet ve hadisten açıkça anlaşıldığı üzere kadın-erkek cennet ehli olan bütün müminler ahirette Allah’ı (cc)görecektir.
Müminlerin ahirette Allah’ı (cc) görmesinin mümkün olacağına apaçık bir diğer delil de; Peygamber Efendimiz’in (asm) Miraç gecesi “ahirette” Allah’ın (cc) rüyetine mazhar olmasıdır.
Âlimlere göre Allah’ın (cc) tecellisi iki şekilde olacaktır. Biri genel tecelli, diğeri özel tecellidir.
“Allahü Teâlâ cennet ehline her cuma günü tecellî eder.” (C. Sağir) Hadis-i şerifine göre; genel tecelli bütün cennet ehline ve bir cuma günü kadardır.
Özel tecelli ise; müminlerin ilim ve ameldeki olgunluklarına göredir. En yüksek derecede olanlar, her zamanAllah’ı (cc)müşahede ederler.
Allah’ı (cc)dünyada görmek
“Hiçbir göz onu (dünyada) ihata ve idrak edemez; fakat o (ilmiyle) bütün gözleri (varlıkları) ihata eder. O bütün incelikleri bilir ve her şeyden haberdardır.” (En'âm, 103)
“Musa tayin ettiğimiz vakitte gelip Rabbi ona hitap buyurunca: ‘Rabbim! Bana (kendini) göster; sana bakayım!’ dedi.
(Rabbi) buyurdu ki: ‘(Sen) beni (bu dünyada) asla göremezsin; fakat dağa bak, şayet o yerinde durabilirse, o halde (sen de) beni görebilirsin!’ derken Rabbi dağa tecelli edince onu paramparça etti; Musa da bayılarak (yere) düştü! Nihayet ayılınca: ‘(Rabbim!) seni her noksanlıktan tenzih ederim! (Bu talebimden dolayı) sana tevbe ettim ve ben iman edenlerin ilkiyim!’ dedi.” (A'râf, 143)
Bu ayetlerden açıkça anlaşıldığı üzere dünyada Allah’ı (cc) görmek mümkün değildir.
Allah’ı (cc) rüyada görmek
“Rüyanın en hayırlısı, kulun Rabb’ini görmesi veya peygamberini görmesi yahut Müslüman olan anne babasını görmesidir.” (Akâid, Ömer Nesefî)
Bu hadis-i şerife dayanarak ehl-i sünnet âlimlerinden çoğu rüyada Allah’ın (cc) görülebileceğine hükmetmiştir.
İmâm-ı Âzam, İmâm-ı Ahmed Bin Hanbel, Kurra-i Seb’a'dan Hamza ve Muhammed b. Ali Tirmizi gibi bir çok zât rüyalarında Allah’ı (cc) gördüklerini rivayet etmişlerdir.
Ehl-i sünnet âlimlerinin büyüklerinden İmâm Âmidî ve Saadettin Teftazanî; rüyada Allah’ı (cc) görmeye hiçbir engel olmadığını fakat bu görüşün bir çeşit gözlem olup, göz ile değil kalp ile olduğunu belirtmişlerdir.
Rüya tabircilerinin imamı Muhammed İbn-ü Şirin de:
“Rüyada Rabbi'ni gören kimsenin rüyası, onun cennete gireceği şeklinde tabir olunur.” demiştir. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Allah'ı (cc) görmek mümkün müdür?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın
hakan "8.10.2013 22:17" tarihinde demiş ki:
merakımı giderdim saolun
Tahsin "20.10.2013 23:15" tarihinde demiş ki:
Allah razı olsun.Bende merekımı giderdim.
ebubekir "11.12.2013 21:59" tarihinde demiş ki:
gerçekten merak edilen bir konu, araştırdığınız için sağolun.

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com