" Şaban Ayı " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Peygamber Efendimiz'in (asm) Ayı: Şaban-ı Şerif...

Şaban Ayı’nın diğer aylardan üstünlüğü, Peygamber Efendimiz’in (asm) diğer peygamberlere üstünlüğü gibidir...

Enes Bin Malik'in (ra) rivayet etmiş olduğu bir hadiste Resul-i Ekrem Efendimiz (asm):
“Recep ayının diğer aylar üzerine fazileti, Kur'ân-ı Kerimin diğer kitaplar üzerine üstünlüğü gibidir. Şaban'ın diğer aylar üzerine üstünlüğü, benim diğer peygamberler üzerine fazlım gibidir. Ramazan'ın diğer aylar üzerine fazileti, Allah Teala'nın, yarattığı varlıklar üzerine fazlı gibidir." buyurmuşlardır. (Gunye, 1 /187)
Kulların amelleri, Şaban ayında Rablerine arz edilir
"Şaban, Recep ile Ramazan arasında bir aydır. Fakat insanlar on(un faziletin)den gafildir. Halbuki onda kulların amelleri, Rabbü'l-Alemin'e yükselir. Ben de oruçlu olduğum halde amelimin Allah'a yükselmesini severim." buyrulmuştur. (Gunye, 1/187)
Peygamber Efendimiz (asm) Şaban ayında diğer aylardan daha çok ibadette bulunurlardı
Resul-i Ekrem Efendimiz (asm) diğer aylara göre bu ayda daha çok ibadet ve taatta bulunurlardı.
“Şaban benim ayımdır.”
“Şaban günahları temizleyendir.” buyurarak kadrini yüceltirdi. (Keşfü’l Hafa)
Şaban ayında yapılan her amel ve ibadete 300 kattan fazla sevap verilir
İlâhî feyz ve bereketin yeryüzünü şenlendirdiği bu mübarek ay, Müminler için en karlı ve kazançlı fırsattır. Çünkü Şaban'ın değer ve kıymetini arttıran en önemli tarafı, diğer aylara göre (Ramazan hariç) yapılan her amelin ve ibadetin sevabının üç yüz kattan fazla oluşudur. (Şualar)
Diğer vakitlerde kılınan bir rekat namazın sevabı on ise, Şaban ayında üç yüzden fazladır. Okunan her bir Kur’ân harfi için üç yüz cennet meyvesi vardır.
Şaban ayı hayır ve bereketlerin indiği aydır
“Şaban öyle bir aydır ki, onda hayırlar açılır, bereketler iner, hatalar terk olunur, günahlar örtülür.” (Gunye)
Şaban ayı, günahları temizleyen aydır
“Şaban benim ayımdır. Şaban günahları temizleyendir.” (Keşfü’l- Hafa)
“Şaban, benim ayımdır (O ayda yapılması gereken ibadeti Ben sünnet kıldım). Ramazan ise, ümmetimin ayıdır. Şaban, günahları örten bir aydır. Ramazan ise, insanı tertemiz eden bir aydır.” (Gunye)
“Her kim Şaban ayına değer verir, onda Allah-ü Teala’dan sakınırsa, taatiyle amel eder ve nefsini günahlardan tutarsa, Allah-ü Teala onun günahlarını bağışlar ve o sene gerçekleşecek tüm belalardan ve hastalıklardan kendisini emin kılar. (Dürretül-Vaizin)
Şaban ayına değer verenin kıyamet günü yardımcısı Resulullah’tır (asm)
Şaban benim ayımdır. Kim Şaban ayına değer verirse, muhakkak ki o, Benim emrime önem vermiş olur. Benim emrimi büyük tutana ise, Ben kıyamet günü öncü bir kurtarıcı ve iyi bir hazırlık olurum.” (Dürül Mensûr) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Peygamber Efendimiz'in (asm) Ayı: Şaban-ı Şerif...

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com