" Şaban Ayı " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Cinler iyi midir? Kötü müdür?

Genelde cinlerden kötü olarak bahsediliyor.. Cinler kötü varlıklar mı?

Cevap:

Cinler de insan gibidir, hem iyileri hem kötüleri vardır

“Doğrusu biz ki, bizden Müslüman olanlar da var ve içimizden (hak yoldan )sapanlar da var. Fakat kim Müslüman olursa işte onlar doğru yolu aramışlardır.( Hak yoldan) sapanlara gelince, artık (onlar) Cehenneme odun olmuşlardır! ” (Cin, 14-15)

Cinler de insanlar gibi Allah’a (cc) ibadet etmek, emir ve yasaklarına uymak için yaratılmışlardır.

“(Ben) cinleri ve insanları, ancak bana ibadet etsinler diye yarattım!” (Zâriyat, 56)

Cinlere, insanoğlu yaratılmadan önce doğru yolu bulmaları için kendi içlerinden birçok peygamber gönderilmiştir. Fakat cinler ekseriyetle peygamberlerine itaat etmeyerek onları öldürmeye kadar gitmişlerdir. “Hakk Teâla her yüzyılda bir kere kendilerinden (cinlerden) bir peygamber gönderdikçe o peygamberi öldürerek on iki bin senede yüz yirmi peygamber katletmişlerdir. (Marifetname)

Daha sonra insanlar yaratılmış ve insanların bazı peygamberleri onların da peygamberi olmuştur. Mesela; Hz. Süleyman (as), Hz. Musa (as), Hz. Muhammed (asm) onlara da gönderilen peygamberlerdendir.

İslam âlimlerine göre; Peygamberimiz’e (asm) iman edip, salih amel işleyen cinnîler “mü’min, iyi huylu” cinlerdir. Bunlar mü’min grubuna dahil olup, mü’min insanlarla birlikte cennete girerler. Peygamberimiz’e (asm) iman etmeyip inkar eden şerlileri ise; “kafir, kötü huylu” cinnîlerdir. Kâfir cinler de kâfir insanlar gibi Cehennemlik olacaklardır.

İbn-i Abbas ve Mücahid; Cin suresinde geçen “Biz türlü türlü yollara ayrılmışız.” “Muhtelif yollara farklı görüşlere bölünüp parçalanmışız.” Ayetine şöyle mana vermişlerdir: “İçimizden (cinlerden) mü'min olan da var, kâfir olan da.”

Peygamber Efendimiz(asm) iyi cinlere dua etmiştir

Peygamber Efendimiz (asm) buyurdular ki;

“Bana Nusaybinli cinlerden bir grup geldi, iyi cinlerdi. Benden yiyecek istediler, ben de Allah'a dua ettim. Rastladıkları kemik ve tezekler onların yiyecekleriolsun.

Hafız İbn Asâkîr de iyi cinler hakkında der ki: “Ben, geceleyin evimde bulunduğum bir sırada bazı cinnîlerin şu şiiri okuduklarını işittim:
Öyle gönüller var ki; sevgi onları temizlemiş,
Ve yolları doğulardan batılardan bağlanmış.
Allah sevgisiyle koşarlar, Allah onların Rabbıdır,
Yaratıklardan uzaklaşıp gönülleri Allah'a bağlanmıştır.”
(Şâm'lı Abbâs İbn Ahmed'in hâl tercümesinden)

Cinlerin şerlileri

Ahmed bin Süleyman en-Necâd da Emâlî isimli eserinde cinlerin hem iyilerinin, hem de kötülerinin bulunduğuna dair şöyle bir rivayetten söz eder:

“Bize Eşlem İbn Sehl... Ebu Muâviye'den nakletti ki; A'meş'in şöyle dediğini işittim:

Bize bir cinnî gidip gelirdi. Ben kendisine;

-“En çok sevdiğiniz yemek nedir?” dedim. O;

- “Pirinç” dedi. Biz ona pirinç yemeği getirdi k. Ben, lokmaların kalktığını görüyor, ancak cinlerden hiçbirini görmüyordum. Dedim ki: “Bizde bulunan bu mezheb sahiplerinden sizde de var mı?”

-“Evet” dedi. Ben; “sizdeki Râfızîler ne durumdadır?” dedim de o;

-“İçimizdeki en kötüleri onlardır” dedi. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Cinler iyi midir? Kötü müdür?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com