" Emanete Hıyanet " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Emanet ne demektir?

Emanet, hıyanet ve riayet kelimeleri hangi anlamları taşır?

Cevap:

Emanet korunmak maksadıyla verilen maddi-manevi her türlü eşyadır
Emanet: Korunmak, saklanmak maksadıyla insana verilen maddi ve manevi her türlü eşya emanet sayılır. Emanet, Peygamberlerin (as) sıfatlarındandır. Resulullah’ın (asm) bir sıfatı da, emin güvenilir insandır.
Emanet: Eminlik, istikamet üzere bulunmak, birisine koruması için teslim edilen şey, emniyet edilip inanılan şey, başkasının hukuku emniyet edilip, inanılabilen. (Kamus-ı Türki)
Emanet: Hıyanetin zıddı olup güven, sadakat, emniyet manalarına gelir. İslam dini adalet ve emniyete çok fazla ehemmiyet atfeder. İçtimai ve ferdi huzurun, maddi ve manevi kalkınmanın bunlara bağlı olduğunu belirtir. (Kütüb-i Sitte)
Riayet korumak, hıfzetmektir
Riayet: İyi karşılamak, ağırlamak, hürmet etmek, uymak tabi olmak, hıfzetmek ve korumaktır.
“Riayet: Gözetme, hukuka riayet, sayma, saygı, itibar, hürmet, ikram, tazim, ağırlama manalarına gelir.” (Kamus-ı Türki)
Hıyanet vefasızlık, sözünde durmamak, itimadı kötüye kullanmaktır
Hıyanet: Hainlik, vefasızlık, itimadı kötüye kullanmak, sözünde durmayıp oyun etmek.
Hıyanet: Kendisine olunan emniyet ve itimadı su-i istimal veya vaad ve taahhüdüne hilekarlıkta bulunması, kendi devlet ve memleketi aleyhinde düşmana hizmet etme, avam lisanında hain vefasız manasıyla sıfat gibi dahi kullanılır. (Kamus-ı Türki) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Emanet ne demektir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com