" Emanete Hıyanet " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Emanete sadakat hangi faziletlere ulaştırır?

Emanette sadakat gösteren kişi dünya ve ahirette neler kazanır?

Cevap:

Emanete riayet eden kişi Resulullah’ın (asm) sünnetini ihya etmiş olur
“Resulullah (asm), hicretten önce, kendisinde bulunan emanetleri hicret ederken sahiplerine iade etmişti. Çünkü kafirler ona "el-emin" olarak mallarını emanet ediyorlardı.” (Şamil İslam Ansiklopedisi)
Emanete sadakat gösteren kişi Peygamberler'in (as) sünnetini ihya etmiş olur
“Peygamberlerde (as) bulunan sıfatlardan biri de emanettir.” (Şamil İslam Ansiklopedisi)
Emaneti sahibine teslim eden kişi Allah’ın (cc) izniyle Cennetlik olur
“Üç şey vardır ki, onlar veya onlardan bir tanesi her kimde bulunursa cennette istediği kadar hurilerle evlensin:
• Kendisine bir şey emanet edilip o emaneti Aziz ve Celil olan Allah’ın korkusundan sahibine teslim eden kişi,
• Öldürücü bir darbe yeyip ölmek üzere iken katilini affeden kişi,
• Her namazdan sonra on defa ihlas suresini okuyan kişi.” (İbn-i Asakir)
Emanete riayet edenin Cennete girmesine Peygamber Efendimiz (asm) kefil olur
“Şu altı şeyi yapanın Cennete girmesine kefilim:
• Konuşunca doğru söyleyen,
• Verdiği sözü yerine getiren,
• Emanete riayet eden,
• Namusunu koruyan,
• Gözlerini haramdan sakınan,
• Ellerini kötülükten çeken.” (İmam Ahmed)
“Şu altı şeyi yapacağınıza söz verin, ben de size Cennete gireceğinize söz vereyim. Bunlar:
• Namaz kılmak,
• Zekat vermek,
• Emanete riayet,
• Zinadan sakınmak,
• Helal yemek,
• Dili (küfür lafzı, yalan, gıybet, lanet, malayani gibi) kötü sözlerden korumaktır.” (Taberani, Ebu Ya’la, Hakim, Beyhaki)
Kuran-ı Kerim emanete riayet eden kişiye şefaatçi olur
“Kuran, akraba, emanete riayet eden ve din kardeşlerinize şefaat eder.” (Deylemi)
Peygamber Efendimiz’in (asm) kendisini sevmesini isteyen emanete riayet etsin
“Ben Allah Resulü'nün (asm) sizi sevmesini istiyorum. Öyle ise siz de size emanet edileni sahibine veriniz, konuştuğunuz zaman doğru söyleyiniz. Komşularınıza karşı güzel davranınız.” (Taberani)
Emanete riayet eden Allah’ın (cc) ve Resulü’nün (asm) sevgisi ile şereflenir
“Eğer siz, Allah'ın (cc) ve Peygamber'in (asm) sizleri gerçekten sevmesini istiyorsanız, sizlere teslim edilen emaneti geriye verdiğiniz zaman aldığınız gibi verin. Doğruluğunuza güvenilerek çağrıldığınızda doğru olarak konuşunuz. Komşularınıza karşı komşuluk vazifenizi gerektiği şekilde yapınız.” (Camiü’s-Sağir)
“Allah (cc) ve Resulünün (asm) sizi sevmesi için, emanete riayet edin, doğru konuşun, komşunuzu üzmeyin ve ona iyi muamele edin.” (Taberani)
“Allah (cc) ve Resulü’nü (cc) seven, bunların da kendisini sevmesini isteyen, konuşunca doğru söylesin, emanete riayet etsin ve komşusu ile iyi geçinsin!” (Beyhaki)
Emanete sadakat göstermek rızıkta berekete vesiledir
“Emanete sadakat göstermek bol rızık, ihanet ise fakirlik getirir.” (Camiü’s-Sağir)
Satıcı emanete riayet ederse kazancı ona mübarek olur
“Bir satıcı, yalan söylemez, emanete riayet eder, verdiği sözden dönmez, borcunu geciktirmez, alacaklısını sıkıştırmaz, satarken malını fazla övmez ve alırken de kötülemez ise, kazancı ona mübarek olur.” (Deylemi) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Emanete sadakat hangi faziletlere ulaştırır?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com