" Hac " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Medine-i Münevvere'yi ziyarette nasıl davranılması gerekmektedir?

Medine-i Münevvere'yi ziyaret edenlerin dikkat etmesi gereken haller nelerdir?

Cevap:

Medine-i Münevvere'ye gideceklerin gözetmeleri gereken bazı haller vardır. Şöyle ki:
1) Peygamber Efendimizin (asm) kabr-i şerifini ve mescidini ziyaret edecek kimse yolda sık sık Salât ve Selâm okumalı, mübarek beldeye yaklaşınca yıkanmalı, yeni elbiselerini giymeli, yenileri yoksa yıkanmışları giymeli. Bir zaruret yoksa piyade olarak edeb ve saygı ile yürümeli. O nurlu bölgeye girince de, duaya başlamalı. Kâinatın Efendisi olan Peygamberin (asm) hicret ettiği, Cibril-i Emin’in son İlâhî vahyi indirmiş olduğu kutsal bir beldede bulunma şerefine kavuştuğunu düşünerek Salât ve Selâm'a devam etmelidir.
2) Peygamber Efendimizin (asm) Mescid-i Saadetleri görülünce, tam bir tevazu ile salât ve selâmı artırmalı. Mescidin içine girince, orada minber-i şerifin yanındaki direk sağ omuz hizasında olmak üzere "Tahiyyetü'l-Mescid: Mescide hürmet" olarak iki rekât namaz kılmalıdır.
Çünkü orası Peygamber Efendimizin (asm) durdukları mutlu yerdir. Bu minber ile Kabr-i Saadet arasındaki alan, bir “cennet bahçesi” demektir.
Bu nimete kavuşmaktan dolayı iki rekât da şükür namazı kılmalı. Hatırlanan ve bilinen dualar okunmalı. Kimse aleyhinde dua etmemelidir.
3) Sonra Resulü Ekrem Hazretlerinin (asm) Kabr-i Saadetlerine, mübarek ayakları tarafından gidip şerefli yüzleri karşısında üç metre kadar uzakta edeb ve huzur içinde durmalıdır. O şanı büyük peygamberin nurlu bakışlarının kendisine yöneldiğini, selâmını alacağını, dualarını işitip "Âmin" diyeceğini düşünerek şöyle selâm vermeli, hayırlı şeyler hakkında dua etmelidir:
"Esselâmü aleyke eyyühennebiyyü ve Rahmetullahi ve berekâtühu. Esselâmü aleyke ya seyyidî, ya Resûlallahi, Esselâmü aleyke ya Habîbellahi."
Resul-ü Ekrem Efendimize (asm) tebliğ edilmek üzere bazı kimseler tarafından emanet edilen selâmlar varsa, onları da o kimseler adına Peygamber Efendimize (asm) arz etmelidir.
Kabr-i Saadet önündeki duvara yaklaşıp el sürmekten ve yüksek sesle dua etmekten sakınmalıdır. Çünkü bunlar hürmete aykırıdır.
4) Bu ziyaretçi bir metre yürüyerek Ebu Bekir El-Sıddık (ra)'ın mübarek başları karşısında durmalı. Selâm ve hürmetlerini sunmalıdır.
Sonra bir metre daha yürüyerek Ömer’ul-Faruk (ra)'ın mübarek başları karşısında durmalı. Şöyle selâm ve hürmetlerini arz edip dua etmelidir:
Bundan sonra yine dönüp Resul-ü Ekrem Hazretlerinin (asm) mübarek huzurları karşısında bir miktar daha salât ve selâmda bulunmalıdır.
5) Bundan sonra da ashab-ı kiramdan Ebû Lübabe (ra) Hazretlerine nispet edilen ve Kabr-i Saadetle minber-i şerif arasında bulunan direğin yanına gelerek kerahet vakti dışında dilediği kadar nafile namaz kılmak, tevbe ederek Yüce Allah'dan (cc) dileklerde bulunmalı.
Rivayet edildiğine göre, Ebû Lübabe (ra) Hazretleri Tebük savaşına katılmamış. Bundan dolayı pişman olup tevbesinin kabul edilişi zamanına kadar kalmak üzere kendisini bu direğe bağlamıştı. Tevbesinin kabul edildiği müjdesi üzerine bundan kurtulmuştu.
6) Ziyaretçi bundan sonra Mescid-i Saadet'de "Üstüvane-i Hannane" denilen direğin yanına varmalı, orada da namaz kılarak salât-selâm etmeli.
Resul-ü Ekrem Efendimiz (asm), Mescid-i Saadet'de daha minber yapılmadan mihrap civarında bulunan hurma ağacından bir direğe dayanarak hutbelerini okurlardı. Hicretin sekizinci yılında minber yapılınca hutbelerini bu minberden söylemeye başlamıştı. Hazret-i Peygamberin (asm) o direkten ayrılışından dolayı bu mübarek direk bir mucize olarak inilti yapmakla Peygamber Efendimiz (asm) minberden inerek onu kucaklamış ve sükûnete kavuşturmuştu. Halen onun bir nişanı olan bu direk, Hazret-i Peygamberin (asm) emri ile minberin altına gömülmüştür…
Sonuç: Bir hac yolcusu Medine-i Münevvere'de bulundukça buradaki mukaddes makamları ziyaret etmeli. Özellikle Mescid-i Resul’e devam etmeli, orada namazlarını kılmalıdır. Resulü Ekrem'in Kabr-i Saadetlerini ziyaret etmeyi büyük bir nimet ve ganimet bilmelidir.”
(Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslam İlmihali) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Medine-i Münevvere'yi ziyarette nasıl davranılması gerekmektedir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com