" Hadis " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Kutsî hadis ile nebevî hadis arasındaki fark nedir?

Kutsi hadis ve nebevi hadis ne demektir? Aralarındaki fark nedir?

Cevap:

Nebevî Hadis
Hz. Peygamber’in (asm) sözleri, fiilleri, takrirleri ile ahlâkî ve beşerî vasıflarından oluşan sünnetinin söz veya yazı ile ifade edilmiş şeklidir. Mânâ ve lâfzı Hz. Peygamber'e (asm) aittir. Bu mânâda hadis, sünnet ile eş anlamlıdır.
Kutsi Hadis
Kutsi hadisin ilk kaynağı Allah olduğu ve esasen hitap O'ndan geldiği için, rivayet edilirken başına, "Hz. Peygamber'in (asm) rivayet ettiğine göre Allah-u Teâlâ şöyle buyurdu" veya "Resûlullah (asm), Rabb’inden rivayet ettiği hadiste şöyle buyurdu" şeklinde bir rivâyet lafzı getirilir.
“Kutsi” “İlâhi” veya “Rabbanî” şeklinde nitelenir.
Kur’an ile hadis arasında bir mertebede olduğundan Kur’an hükmünde sayılmaz. Zira sözler Peygamber Efendimiz’e (asm) aittir.
Kutsi hadisler; genellikle Allah’ın büyüklüğünü, rahmetinin beyanını, hükümranlığının kudretini, ihsan ve ikramının bolluğunu, konu edinirler.
Resulullah (asm) bu hadislerinde Allah'tan naklen bazı İslamî hakikatları beyan etmektedir.
Kutsi hadis daha çarpıcı, daha dikkat çekici bir beyan üslubuna sahiptir.
Kutsi Hadisler;
Namazda okunmazlar.
Abdestsiz kendilerine dokunulabilir.
Lafızları Kur’an gibi muciz değildir.
Mana olarak rivayet edilmeleri de caizdir. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Kutsî hadis ile nebevî hadis arasındaki fark nedir?
Kaynaklar: Riyaz-üs Salihin – Kütüb-ü Sitte

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com