" Hadis " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Hadiste geçen "zeytin yağı ile yağlanın"dan maksat nedir?

Hadiste “ZEYTİNYAĞI yiyin ve onunla yağlanın . zira onda yetmiş derde şifa var. Bunlardan biri de cüzamdır.” Tirmizi… buyruluyor. Zeytin yağıyla yağlanmaktan maksat nedir?

Cevap:

Değerli Kardeşimiz;
Hz. Ömer ve Ebû Üseyd  (ra) anlatıyor: "Resulullah (asm) buyurdular ki: "Zeytinyağını yeyin ve onunla yağlanın. Zira, o mübarek bir ağaçtandır." (Tirmizî)
Resulullah (asm) bu hadislerinde, katık olarak, ekmekle birlikte zeytinyağının yenmesini tavsiye  buyurmaktadır. Ayrıca zeytinyağının başa sürülmesini de tavsiye buyurmaktadır. Zeynu'l-Irâkî der ki: "Yağlanmaktan murad, onunla saçı yağlamaktır." Bir rivayette "saçı yağlamak" diye kayıtlanmıştır. Arapların âdeti,  saçlarını yağlamaktı. Bunu, saçlar dağılmasın diye yaparlardı. Bunun emredilmesini, saçın çoğalması veya azalmasına hamletmemeli, sadece dağılmaması ile yorumlamalıdır."
İbnu'l-Kayyim, yağın sıcak memleketlerde bedene faydalı olduğu halde, soğuk memleketlerde zararlı olduğunu, buralarda başa fazla yağ sürmenin göz için muhâtaralı (riskli) olduğunu söyler.
Zeytinyağının mübarek olması, faidelerinin çokluğundandır. Fevkalâde bir beslenme kaynağı olmaktan öte, insanlığı aydınlatma işinde tarihin en eski devirlerinden beri hizmet etmiş, kandillerin yakıtı olmuş, Allah'ın müstesna bir nimetidir. Elde edilmesindeki kolaylık ve ucuzluk onu geçmiş devirlerde bu sahalarda rakipsiz kılmıştır. Ancak, yetiştiği beldenin mübarek kılınmış mukaddes bir yer olması sebebiyle de "mübarek" diye tavsif edildiği söylenmiştir. Ağacın mübarek olması, ondan elde edilen yağın da mübarek olmasını gerektirir.
Zeytinyağı üzerine el-Câmi'us-Sağîr'de iki hadis daha kaydedilir: "Zeytinyağını yiyin ve onunla yağlanın, çünkü hoştur, mübarektir. "Zeytinyağını yiyin ve onunla yağlanın, zira onda yetmiş derde  şifa var. Bunlardan biri de cüzzâmdır." (Kütüb-i Sitte)

Allah'a emanet olunuz. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Hadiste geçen "zeytin yağı ile yağlanın"dan maksat nedir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com