" Hediyeleşmek " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Hediyeye karşılık vermek zorunlu mudur?

Hediyeye mukabele nasıl olmalıdır? Hediyeye karşılık vermenin faziletleri nelerdir?

Cevap:

Hediye, sadaka ve hibe arasında bir şeydir. Sadaka ve hibe de karşılık beklenilmez. Bu durum hediye için de söz konusudur. Hediye veren kişi karşılık beklemeden verir. Ancak karşılığı verilemez diye de bir kural olmadığından hediyeye karşılık vermekte bir sakınca yoktur, aksine daha faydalı ve daha faziletlidir.

Hediyeye karşılık vermek Peygamber Efendimiz'in (asm) ahlakındandır

“Müslüman olarak bütün meselelerde olduğu gibi hediye konusunda da, rehberimiz olan Hz. Peygamber (asm), Müslümanların tavrının nasıl olması gerektiğini örnek yaşantısıyla göstermiştir.” (Şamil İslam Ansiklopedisi)
Peygamberimiz (asm) en basit iyiliği bile karşılıksız bırakmazdı. Karşılığını mutlaka verirdi. Bunu ümmetine de öğütlerdi. Bir hadis-i şerifte:
"Size her hangi bir iyilikte bulunana mukabele ediniz. Verecek bir şey bulamazsanız, ona dua ediniz ki, kendisine mukabelede bulunduğunuz bilinmiş olsun" buyrulmaktadır. (Ebu Davud)
Basit bir iyiliğe bile karşılık veren Allah Resulü (asm) elbette hediyeyi karşılıksız bırakmazdı.
Bunu yakınlarına da öğütlerdi. Hz. Aişe Peygamberimiz (asm) için:
"Resulullah (asm), hediyeyi kabul eder, ona karşılıkta bulunurdu." (Buhari, Ebu Davud, Tirmizi) buyuruyor.

Hediyeye karşılık verilmesi bunun zorunlu olmasından değil, insanlar arasında sevginin saygının artmasına sebep olmasındandır

Zira bir hadis-i şerifte şöyle buyrulmaktadır:
"Hediyeleşiniz ki birbirinize sevginiz artsın" buyuruyor.” (Şamil İslam Ansiklopedisi)

Hediyeye elden geldiğince daha güzeli ile mukabelede bulunmalıdır

“Hediye, Allahü Teala’nın gönderdiği güzel bir rızıktır. Hediyeyi kabul edin ve karşılığında daha güzelini verin!” (Tirmizi)
“Bir kısım hadisler Peygamber (asm)'ın kendisine gelen hediyelere mukabelede bulunduğunu, çoğu kere kat kat fazlasını verdiğini belirtir.” (Kütüb- i Sitte)

Selam vermek, faydalı bir söz söylemek dahi hediyeye karşılık olabilir

Hediye vermek sadece mal vermekten ibaret değildir. Diğer bir deyişle hediye sadece mal ile verilmez. Selam vermek, faydalı bir şey söylemek gibi güzel hasletler de hediye hükmüne geçer. Bu vesile ile hediyeye karşılık vermede maddi imkânsızlık engel olmayacaktır.
“Bir arkadaşın hidayetini artırıcı veya onu tehlikeden kurtarıcı bir söz söylemekten daha iyi hediye olmaz.” (Ebu Ya’la)
“Hediyenin en iyisi, hikmetli bir sözü öğrenip birine öğretmektir ki, bu da bir yıl ihlâslı ibadet etmekten daha sevaptır." (İbni Asakir)
“Seferden dönerken, çoluk çocuğunuza yararlı bir taş da olsa, hediye getiriniz.” (İbn-i Asakir)

Hediye veren karşılık bekleyecek biriyse bunu alması hakkıdır

Eğer hediyeyi veren kişi karşılık bekleyecek birisi ise örfe göre bunu alması hakkıdır. Kölenin efendiye, fakirin zengine hediyesi böyledir. İmam Malik ve İmam Şâfî bu görüşü kabul etmektedir. (Şamil İslam Ansiklopedisi)

Dua ile hediyenin tam karşılığı verilmiş olur

Biri sana hediye verirse, bu hediyeyi veren, zalimin biri ve malı da haram değilse, en faziletlisi, onun hediyesini kabul etmendir. Daha iyisi ile de ona karşılık vermendir. Onun hediyesine mal ile karşılık verecek durumda değilsen, dua ile güzel övgü ile karşılık ver.
Bu manada Resulullah’ın (asm) şöyle buyurduğu anlatıldı:
“Kim size bir iyilik yaparsa ona karşılığını verin, bir (karşılık) bulamazsanız, ona dua edin. Hatta bilin ki, dua ile onun karşılığını verdiniz.” (Kütüb-i Sitte)

Hediyeleşerek hem mümin kardeşimizi hem de Rabbimizi sevindirmiş oluruz

Biz de Peygamber Efendimiz'in (asm) ahlakıyla ahlaklanarak hediyeyi karşılıksız bırakmamalı elimizden geldiği tarzda mukabelede bulunmaya çalışmalıyız.
Hediyeleşerek mümin kardeşimizi sevindirirken aynı zamanda hem sünneti ihya etmiş hem de Rabbimiz'in hoşuna giden bir ameli işlemiş oluruz. Nitekim hadis-i şerifte:
“Mümini sevindireni, Allah-ü Teala’yı sevindirir.” (İbni Mübarek) buyrulmuştur. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Hediyeye karşılık vermek zorunlu mudur?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com