" Muhtelif " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Kâfirin duası kabul olur mu?

Bir kâfir dua ederse, duası kabul olur mu?

Cevap:

Dua yalnız Allah (cc) için ve Allah’a yapılır. Yani, insan istediğini sadece O’ndan (cc) istemeli, başkasından istememelidir. Çünkü el açıp yalvarmaya lâyık olan ancak O’dur (cc). Kâfir insan ise Allah’ı kabul etmediği gibi dua ettiğinde de bu duası Allah’a değildir.

Cenab-ı Hakk’ın duaları kabul etmesi Mü’min kullarında geçerlidir

Cenab-ı Hak ayet-i kerimede duaya cevap vermesinin kullarının iman etmesine bağlı olduğunu buyurmuştur:

“(Habîbim, yâ Muhammed!) Kullarım sana benden sorarsa, şüphe yok ki ben (onlara) pek yakınım. Bana duâ ettiği zaman dua edenin duasına cevab veririm; öyle ise (onlar da) benim (rızâm) için (davetime) icâbet etsinler ve bana îmân etsinler; tâ ki hak yolu bulsunlar.”
(Bakara, 186)

Kâfirlerin duasının ancak boşuna yorulmak olduğu ayetlerde bildirilmiştir

“Hak duâ (ve da‘vet) ancak O’nadır. O’ndan başka (kendilerine) duâ etmekte oldukları şeyler (putlar) ise, kendilerine hiçbir şekilde cevab veremezler; (onlar) ancak ağzına erişsin diye suya doğru iki avucunu açan kimse gibidir; hâlbuki (elini suya doğru açmakla) o (su, onun ihtiyâcını anlayıp da) ona ulaşıcı değildir. Kâfirlerin (kendi putlarına olan) duâsı da (böyle) sapıklık içinde kalmaktan başka bir şey değildir.” (Ra’d, 14)
“Artık ateşte olanlar Cehennemin bekçilerine der ki: “Rabbinize (bizim için) duâ edin, (hiç değilse) bir gün olsun, bizden azâbı hafifletsin!
(Cehennemin bekçileri:) “Size peygamberleriniz mu‘cizeler getirmiyorlar mıydı?” derler. Onlar: “Evet (getiriyorlardı)!” derler. (Bunun üzerine bekçiler:) “Öyle ise (kendiniz) duâ edin!” derler. Hâlbuki kâfirlerin duâsı, ancak boşuna (yorulmak)tır.”
(Mü’min, 49-50) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Kâfirin duası kabul olur mu?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com