" İbadet " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Kaza namazı olan kimse nafile namaz kılabilir mi?

Kaza namazı olan kimsenin nafile namaz kılmasında bir sakınca var mıdır?

Cevap:

Kaza namazı olan kimsenin nafile namaz kılması hakkında şöyle denilmiştir:
“Kaza namazları ile uğraşmak, nafile namazları ile uğraşmaktan daha iyi ve daha önemlidir.” (Ömer Nasuhi Bilmen- Büyük İslam İlmihali)
Dört mezhebe göre nafile yerine kaza namazı kılmanın hükmü:
Hanefilere göre; bilindiği üzere nafile namazlar mefhumu içine Peygamberimiz’in (asm) tatbikat ve tavsiyelerine dayanan sünnet namazlar ile hakkında hususi bir tavsiye bulunmadığı halde kişinin Allah rızası için kıldığı serbest namazlar girmektedir. Hanefilere göre farz namazların önünde ve arkasında kılınan sünnetler ile kuşluk, tesbih, tahiyyetü’l-mescid namazları gibi sünnet namazları kılmak –bu yüzden kaza geciktirilmiş olsa dahi- evla ve efdaldir, tercih edilmelidir. Bunların dışında kalan mutlak nafilelere gelince kazası olanlar bunları da kılabilirler; ancak bunların yerine kaza kılmak daha efdaldir.
Şafiilere göre; üzerinde kaza namazı olan kimsenin –hangi çeşitten olursa olsun- nafile kılarak kazayı geciktirmeleri haramdır.
Malikilere göre; kaza namazı bulunan kimse nafile ile meşgul olarak kazayı geciktirirse günahkâr olur; ancak sabah namazının sünneti, vitir, bayram, tahiyyet’ül-mescid gibi sünnetler müstesnadır; bunları, üzerinde kaza namazı olanlar da kılabilirler.
Hanbelilere göre; namazları kazaya kalmış mükelleflerin, bu namazları kaza edecek yerde mutlak nafile ile meşgul olmaları haramdır. Ancak farz namazlarla beraber kılınan sünnet ve bu hükümde olan diğer sünnetleri kılmak caiz olmakla beraber kazası çok olanın, bunların yerine kaza kılması efdaldir; ancak sabah namazının sünneti müstesna olup, kazası çok olanın dahi onu kılması efdaldir. (İbn Abidin, Redd’ul-Muhtar)
Sonuç olarak belirtilmelidir ki kazası olan kişilerin nafileden önce farz olan kazalarını kılması uygundur. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Kaza namazı olan kimse nafile namaz kılabilir mi?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com