" İbadet " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Fal baktıranın kırk gün ibadetleri kabul olmaz mı?

Ben bir kaç gün önce bir internet sitesinde fal baktırmıştım ama çok pişman oldum tövbe etmek istiyorum ama Peygamberimizin bununla ilgili bir hadisi var falcıya fal baktıranın 40 gün namazı kabul olmaz ama ben tövbe edip Kur'ân okumak ve namaz kılmak istiyorum. Ne yapabilirim ?

Cevap:

Değerli Kardeşimiz;

Fal baktıran kişi, kırk gün boyunca kılacağı namazın sevabından mahrum kalır

Safiyye Bintu Ebî Ubeyd, Resûlullah’ın (asm) zevce-i pâklerinden naklen anlatıyor: "Resûlulah (asm) buyurdular ki: "Kim bir arrâfa (kâhine) gelir, bir şeyler sorar ve söylediklerine de (inanıp) onu tasdik ederse, kırk gün namazı kabul edilmez." (Müslim, Selâm, 125, (2230), Kütüb-i Sitte Tercüme ve Şerhi, İbrahim Canan, Akçağ Yayınları, c. 8, s.96)

Âlimler, arrâfa gidip, onu tasdik edenlerin namazının kabul edilmemesinden maksadı, namazın sevabından mahrum kalması olduğunu belirtirler. Yani, böyle birisi kâfir olmuş değildir. "Kırk gün boyu kıldığı namaz makbul değildir, bunu iade etmesi gerekir" diye bir hükme varılmamıştır. "Kırk gün boyu, kıldığı namazların sevabından mahrum kalacaktır" demektir. Ulema bu hususta müttefiktir. Nitekim gasp edilen bir yerde namaz kılmak da mekruhtur, fakat iadesi gerekmez. (Kütüb-i Sitte Tercüme ve Şerhi, İbrahim Canan, Akçağ Yayınları, c.8, s.96)

Falda söylenenleri, tasdik etme veya etmeme hususunda iki hal vardır

Şunu da belirtelim ki: Kâhine gitmenin müeyyidesi bazı hadislerde namazın kabul edilmemesi ile müeyyideye bağlanırken, bazı hadislerde tekfir ile müeyyideye bağlanmıştır. Bu durum, kâhine gidenlerin iki halde olmalarına hamledilmiştir. Taberânî'nin bir rivâyeti bu iki hâle parmak basar: "Kim bir kâhine uğrar ve onun söylediklerini tasdik ederse Muhammed'e indirilenden berî olur, kim de kâhine gelir ve fakat söylediklerini tasdik etmezse kırk gün namazı kabul edilmez." (Kütüb-i Sitte Tercüme ve Şerhi, İbrahim Canan, Akçağ Yayınları, c.8, s.96)

Bir ibadetin sahih olması ayrıdır, makbul (kabul olunan) olması ayrıdır

“…Muhammed’i kudret ve iradesiyle yaşatan Allah'a (cc) yemin ederim ki, midesine haram bir lokma indiren kulun kırk gün hiçbir ameli kabul edilmez…” (Taberani)

Mesela bu hadiste belirtilen "kırk gün hiçbir ameli kabul edilmez" ibaresi "Kırk gün boyu, kıldığı namazların sevabından mahrum kalacaktır." demektir. Ulema bu hususta ittifak etmiştir.

"Amelin sıhhati şartlara ve rükünlere bağlıdır. Sevaba gelince, o kişinin azimetinin sıhhatli oluşuna bağlıdır (günahlardan kaçınması ve feraizi yerine getirmesine bağlıdır)" (Reddül Muhtar)

Fal baktırmak, Müslümanın edebine yakışmayan bir haldir

“Gaybın anahtarları Allah’ın yanındadır. Başkası onu bilemez.” (En’am, 59)

Gaybı bilmek Allah'a mahsustur. Bu, ayetlerle te'yid edilen bir husustur. Öyle ise gaybı bilme iddiası Kuran'la mübareze gibi ciddî bir mana taşır. Hal böyle olunca, bir mü'minin ciddi ciddi kâhine uğraması, onu dinleyip inanması, tasdik etmesi hiçbir sûrette îmanı ile bağdaşmaz, müminlik edebine uymaz. (Kütüb-i Sitte Tercüme ve Şerhi, İbrahim Canan, Akçağ Yayınları, c.8, s.96)

Günahı bir daha tekrar etmemek suretiyle istiğfar edilmelidir

“Ey günahta haddi aşanlar, Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin! Zira Allah, bütün günahları

affeder. O, gafurürrahimdir, affı, merhameti çoktur.” (Zümer, 53)

“Pişmanlık tevbedir. Günahından tevbe eden, hiç günah işlememiş gibidir.” (Taberani)

“Ulemâ tövbeyi "pişmanlık", "bir daha günah işlememeye azmetmek", "günahtan uzaklaşmak" gibi değişik şekillerde tarif etmiştir. Pişman olmakla birlikte günahı terk etmesi ve dönmemeye azmetmesi gereklidir. Günahtan tevbe edenin tövbesi, sıdk ile yapılırsa o da makbuldür. Kabulün manası, işlenen günahın zararından kurtulmaktır. Tekrar o günaha dönmediği takdirde, işlememiş gibi olur. (Kütüb-i Sitte Tercüme ve Şerhi, İbrahim Canan, Akçağ Yayınları, c.4,  s.495, 497)

Allah’a emanet olunuz. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Fal baktıranın kırk gün ibadetleri kabul olmaz mı?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com