" Kurban " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Hangi hayvanların kurban edilmesi caiz değildir? Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmesi gerekir?

Kurban edilmesi caiz olmayan hayvanlar hangileridir? Hayvanda bulunan hangi kusurlar kurban edilmesine manidir?

Cevap:

Kurban seçilirken alınacak hayvanın azalarına dikkat edilmelidir

Hz. Ali (ra) anlatıyor:
“Resulullah (asm), (kurbanlık olarak keseceğimiz hayvanın) göz ve kulaklarına dikkat etmemizi, kulağı önden delinmiş veya arkadan delinmişi veya ortadan yarılmışı veya yuvarlak delinmişi kurban yapmayın” diye emretti.
(Tirmizî)
“Topal hayvan, tek gözlü hayvan, hastalığı belli olan hayvan zayıf ve cılız hayvanlar kurban edilmez.” (Ebû Davud, İbn Mâce)
“Resulullah (asm), bize kurbanlık hayvan alırken göz ve kulağına dikkat etmemizi, kulağı, burnu kesik, boynuzu kırılmış hayvanlardan kurban kesmemeyi bize emretti.” (Ebû Davud, İbn Mâce)
“Bir veya iki gözü kör, kemiğinde ilik kalmayacak kadar zayıflamış
Kesileceği yere gidemeyecek derecede topal,
Kulak veya kuyruğunun yarıdan fazlası kesilmiş veya kopmuş,
Boynuzunun çoğu kırılmış, memesi kesilmiş, yavrusunu emziremeyen,
Memesi kurumuş veya memelerinden birisi sütten kesilmiş olan koyun-keçi ile ikisi sütten kesilmiş sığır-deve,
Dört ayağından biri kesilmiş olan hayvan,
Burnu kesilmiş hayvan kurban olmaz.”

(Feteva-i Hindiyye)
"Kurbana mani olan bu kusurlar zengin içindir. Zengin, kurban edeceği hayvanı bu kusurlardan biri bulunduğu halde satın alırsa veya satın aldıktan sonra bu kusurlardan birisi meydana gelirse bu hayvanlar kurban edilemez. Fakir için ise her hâlükârda kesmek câizdir.
Üç imama göre, zengin için de o kurban yeterli olur. Başkasını almaya gerek yoktur."
(Büyük İslam İlmihali)

Tavuk, horoz ve kaz gibi hayvanlar kurban olmaz

“Tavuk, horoz ve kaz gibi evcil hayvanlar kurban olamaz. Bunları kurban niyeti ile kesmek tahrimen mekruhtur (harama yakındır). Çünkü bunda Mecusîlere benzeyiş vardır. Etleri yenilen vahşî hayvanlar da kurban edilmez” (Büyük İslam ilmihali)

Vahşi hayvanlardan kurban etmek caiz değildir

"Kurban edilecek hayvanlar, koyun, keçi, sığır, manda ve devedir. Vahşi hayvanlardan kurban etmek caiz değildir. Çiftleşen hayvanlardan doğan yavrunun annesi ehlî ise erkeği vahşî'de olsa bu yavrudan kurban etmek câizdir. Çünkü hayvanlarda yavru anneye tâbidir." (Sünen-i Ebu Davud) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Hangi hayvanların kurban edilmesi caiz değildir? Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmesi gerekir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com