" Kurban " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Şafi mezhebine göre ömürde bir kez kurban kesmek yeterli midir?

Şafi mezhebinde ömürde bir kez kurban kesmek yeterlidir diye bir uygulama var bu doğru mudur?

Cevap:

Değerli Kardeşimiz;
Şafilere göre kurban kesmek sünnet-i müekkededir
Şafilere göre: Kurban kesmek ferd için sünnet-i ayndır. Ev halkının ve geçimleri aynı kişi tarafından karşılanan birkaç ev halkı içinse sünnet-i kifâyedir. Yâni geçimlerini sağlayan kişi kurban keserse aile halkı, yükümlülükten kurtulur. Bu hüküm, kurbanın onların her biri için sünnet olmasına ters düşmez.  (Dört Mezhebe Göre İslam Fıkhı, A. Ceziri)
Şafilere göre kurban emrinin yerine getirilmesi en az bir defa yapmakla mümkündür. Ancak gücü yeten kimse için ömürde bir kez kurban kesmek yeterli değildir.
Şafiilere göre kurban kesmeye gücü yeten kimsenin kurban kesmesi, müekked sünnet ise de, Şafii içtihat sistematiği içerisinde kurban ibadeti, diğer müekked sünnetlerden daha üst derecede bir mükellefiyettir; ancak farz da değildir. Bilindiği gibi, Şafii içtihat sistematiğinde de, vacip ve farz genellikle aynı anlamda kullanılmaktadır. Dolayısıyla, sünnet ile farz (vacip) arasında ara bir teklifi hüküm bulunmamaktadır. Ancak, kurbanı diğer sünnetlerle aynı seviyede görmedikleri için, normal olarak müekked sünnetlerden üst, farzdan (vacipten) ise daha alt kademede bir ibadet olduğunu belirtirken, bu ara kademeyi ifade eden bir terim bulunmadığı için, müekked sünnet ifadesi yanında bazı kayıtlar koymayı gerekli görmektedirler. İmam Şafii'nin, kurbanın hükmü konusundaki ifadelerinde, kurbanın sünnet bir ibadet olduğunu, terk edilmesini sevmediğini, ancak farz da olmadığını belirtmesi bu durumdan dolayıdır.
Bu yüzden, kurbanla ilgili olarak Şafii mezhebindeki temel fıkıh kitaplarında "terk edilmemesi gereken, dini şeairden olan müekked sünnet" ifadesi yer almaktadır. Dolayısıyla, kurbanın diğer sünnetlerden farklı olarak, sahip olduğu bu özel konumunun, şeair boyutlu bir ibadet olmasından kaynaklandığı ifade edilmiştir.
İmam Şafii'ye göre, kurban kesmeye gücü yeten kimse, yolcu hatta hac için Mina'da bulunuyor olsa bile, kurban (udhiyye) kesmekle mükelleftir. Fakat İmam Şafii'ye göre, kurban kesmek, gücü yeten kimse için müekked aynî sünnet, bakmakla yükümlü bulunduğu aile fertlerinin her biri hakkında ise, kifai sünnettir. Dolayısıyla, bir ailede kesilen bir kurban, sahibi için ayni müekked sünnetin, aile fertleri içinse kifai sünnetin ifası mahiyetindedir. Bir aileden tek kişinin keseceği kurbanın yeterli olduğunu söyleyen Şafiilerin bu konuda dayandıkları delil Mihnef b. Süleym'in (ra) rivayet ettiği şu hadistir: "Hz. Peygamber (asm) ile birlikte duruyorduk. Onun şöyle dediğini işittim: "Ey insanlar! Her aile halkına her yıl için bir kurban gerekir." Diğer yandan Hz. Peygamber (asm) semiz, boynuzlu ve siyah-beyaz iki adet koçu, birisini ümmeti adına, diğerini de kendisi ve aile fertleri adına kesmiştir.
Tek başına olan kimsenin ömründe bir defa kurban kesmesinin ayni sünnet oluşu konusunda Şafiilerin delili, emrin tekrarı gerektirmediği şeklindeki görüşleridir. Burada emrin yerine getirilmesi en az miktarla mümkün olur, o da bir defa yapmakla gerçekleşir. (Diyanet İşleri Başkanlığı)
Allah’a emanet olunuz. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Şafi mezhebine göre ömürde bir kez kurban kesmek yeterli midir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com