" Oruç " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Ramazan orucunu terk etmenin hükmü nedir?

Ramazan orucunu terk eden "günahkâr", farz olduğunu inkar eden "kafir" olur!

Cevap:

“Ey îmân edenler! Sizden evvelkilere farz kılındığı gibi, oruç tutmak (sizin de) üzerinize farz kılındı; tâ ki (günahlardan) sakınasınız.” (Bakara, 183)
“(O sayılı günler) Ramazan ayıdır ki; insanlara doğru yolu göstermek ve hidayet ile furkandan (hak ile batılı ayıran hükümlerden) apaçık deliller olmak üzere, Kur'ân onda indirilmiştir. Öyle ise içinizden kim o aya erişirse, artık onda oruç tutsun! Kim de hasta olur veya yolculukta bulunursa, artık (onun üzerine, tutamadığı günler) sayısınca başka günler (de oruç tutma borcu) vardır. Allah size kolaylık ister ve size zorluk istemez. İşte (bütün bunlar) sayıyı tamamlamanız ve sizi hidayete erdirmesine mukabil (tekbir getirerek) Allah’ı büyük tanımanız içindir; hem ta ki şükredesiniz.” (Bakara, 185)
Cenab-ı Hak ayet-i kerimelerde açıkça orucu farz kılmıştır. Farz ibadetler her mümin için yapılması kesin emir olunmuş işlerdir. Farz ibadetlerin terkinde ceza, yapılmasında da mükâfat vardır. Ramazan orucunu "özürsüz olarak" terk eden İslamiyet’in büyük bir rüknünü terk ettiği için günahkârdır.
“İslam’ın kulpları (tutunulacak esasları) ve dinin temelleri üçtür, İslam bunlar üzerine bina edilmiştir. Kim bunlardan birini terk ederse, onu inkar etmiştir. Kanı helal olur. Bunlar:
1. Allah’tan (cc) başka hiçbir ilah olmadığına şehadet getirmek,
2. Beş vakit namaz,
3. Ramazan orucu”
(Ebu Ya’la)
Âlimlerin görüşüne göre dinî özür olmadan Ramazan orucunu tutmayıp, farz olduğunu inkar etmeyen kişi kafir olmaz, fakat günahkâr olur. Ahirette büyük bir ceza çeker. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Ramazan orucunu terk etmenin hükmü nedir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com