" Selam " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Selam yerine farklı temennilerde bulunsak olmaz mı?

Selam vermek yerine iyi günler, iyi geceler vs. gibi temennilerde bulunsak olmaz mı?

Cevap:

Selam bir tahiyye ve iltifattır. Fakat her tahiyye ve iltifat selam değildir

Bir kimseye dua etmeye tahiyye denilir ki "Allah (cc) ömürler versin." veyahut "Allah (cc) seni mülk sahibi yapsın." veya "Mülkünde daim kılsın." manalarına gelir. Cahiliyye devrinde Araplar bunu selam yerinde derlerdi. Sonraları bizde yaygın olan "Allah (cc) ömürler versin." ifadesi bu selamın bir canlandırması olmuştur. Fakat bunlar bir dua olmakla beraber mutlak surette hayırlı bir dua değildir. Çünkü ömür, hayat, mülk mutlaka selamet ve mutluluğu gerektirmez, felaket içinde de geçebilir. Bundan dolayı bu şekilde selam, aslında noksan bir selamdır, hepsinin başı baş sağlığıdır. "Allah (cc) ömürler versin." denildiği zaman, muhatap bu mananın kastedildiğini farz ederek hoşlanabilirse de bu bir gaflettir. Çünkü söyleyenin niyeti belli değildir. Veyahut hiç düşünmemiştir. Bunun için İslam dini, bu noksan tahiyyeleri selama çevirmiş ve yerine dünya ve ahiret selametini ve barışı yayan dua ve iltifatını yani selamı yerleştirmiştir. (Elmalılı Hamdi Yazır)

Diğer iyi temennileri selam yerine kullanmak mekruhtur

Cahiliye halkı, birinin evine vardıklarında mahremiyete saygı gözetmedikleri gibi, dünya ve ahiret selametini içinde bulunduran selam duasını bilmezler de "sabahınız hayat olsun." veya "hayr olsun." "akşamınız hayat olsun." gibi belirli bir şekilde selam ile sağlık dilerlerdi. Gerçi bu da kötü bir şey değildir.
Fakat böyle selamların, yalnız dünyanın bir sabah ve akşamıyla kayıtlı, toplumsal gayret ve iyi temennileri bir günden ileri gitmeyen eksik bir medeniyetin adeti olduğunda şüphe yoktur. Allahü Teala, istiynâsı, yani girerken farkettirmeyi şart kıldığı gibi mü'minlere hududsuz bir selamet duygusu vaad ve telkin eden selamı öğretmekle lafzı kısa ve özlü, manası geniş ve herkes için talep edilen bir gaye olacak en güzel bir toplumsal prensip ortaya koymuştur.
Şu halde bunu önleyerek diğer iyi temennilerle yetinmek bir cahiliyet eseri olacağından hoş değildir, mekruhtur.
(Elmalılı Hamdi Yazır) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Selam yerine farklı temennilerde bulunsak olmaz mı?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com