" Sünnet-i Seniyye " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Su içmenin adapları nelerdir?

Peygamber Efendimiz’in (asm) su içme tarzı nasıldı?

Cevap:

Peygamber Efendimiz (asm) içeceği suyun kalitesine dikkat ederdi

“Peygamber Efendimiz (asm), içtikleri suyun kalitesine titizlikle dikkat etmişler; çok mecbur kalmadıkça, rastgele her suyu içmemişlerdir.”
Hz. Aişe validemiz (ra):
“Resulullah Efendimiz (asm) için, Medine’ye iki günlük mesafedeki “Büyut-üs Sükya” denilen pınarlardan tatlı su getirilirdi.” demiştir.

Peygamber Efendimiz (asm) su içeceği zaman önce sağındaki kişiye ikram ederdi

“Peygamber’e (asm) bir su getirildi. Ondan içti sağında bir çocuk oturuyordu, solunda da yaşlı insanlar vardı. Çocuğa dedi ki:
“Önce bunlara vermeme izin verir misin?” Çocuk şöyle dedi:
“Ey Allah’ın Resulü (asm)! Vallahi senden sonra kimseyi kendime tercih etmem.”
“Bunun üzerine maşrapayı onun eline bıraktı.” (Buhari, Müslim)
Enes’den (ra):
“Peygamber Efendimiz (asm), evimize geldi. Bir koyundan onun için süt sağdık. Bu kuyumuzdan çektiğimiz suyu süte kattım ve ona verdim. Hz. Ebu Bekir (ra) solunda, Hz. Ömer (ra) önünde, bir bedevi de sağındaydı. Allah Resulü (asm), suyu içtikten sonra Hz. Ömer’e (ra) dedi ki:
“İşte Ebu Bekir! Suyu ona ver!” Ancak o, suyu bedeviye verdi ve şöyle buyurdu:
“Önce sağdakiler, sağdakiler, sağdakiler.” Enes (ra) dedi ki:
“O halde böyle yapmak, sünnettir, sünnettir, sünnettir.”(Buhari, Müslim)

Peygamber Efendimiz (asm) suyu elle içmeyi tavsiye etmiştir

İbn Ömer’den (ra):
“Bir havuz kenarından geçerken, eğilip karınlarımızı yere koyarak su içmek istedik. Peygamber (asm) şöyle buyurdu:
“Karınlarınızı yere koyup su içmeyin. Ellerinizi yıkayın da ellerinizle su için. Çünkü elden daha güzel bir kap yoktur.” (Cem’ul Fevaid)

Peygamber Efendimiz (asm) ümmetini ayakta su içmemeleri için uyarmıştır

“Peygamber Efendimiz (asm) su içme adabı hakkında:
“Hiç biriniz ayakta içmesin. Eğer unutarak ayakta içen olursa, onu geri çıkarsın.” buyurmuştur. (Müslim)
Enes’den (ra):
“Peygamber (asm) ayakta su içmeyi yasakladı.” Dedik ki:
“Ey Enes (ra)! Ayakta yemeği de mi yasakladı?”
“Bu daha şiddetli yasaktır.” Yahut şöyle dedi:
“Bu daha kötü ve çirkindir!” (Müslim, Tirmizi)

Peygamber Efendimiz (asm) zemzemi ve abdest suyunu ayakta içerdi

“Zemzem suyundan, abdest aldığı suyun artanından, duvarda asılı bulunan bir su kabından ise ayakta su içmişlerdir.” (Peygamberimiz’in Şemaili)

Peygamber Efendimiz (asm) suyu dinlene dinlene üç yudumda içerdi

“Resulullah Efendimiz (asm) suyu, dinlene dinlene, yudum yudum içerlerdi. Bu dinleniş, çoğu zaman üç soluk, bazen de iki nefes alma şeklinde olurdu.” (Peygamberimiz’in Şemaili)
“Peygamber (asm), bir kaptan su içerken; üç kere nefes alarak içer ve bu şekilde içmek daha kandırıcı ve sıhhidir” buyururdu. (İbn Mace, Darimi)
“Dinlene, dinlene içmek; hem hazmı kolaylaştırır, hem susuzluğu çabuk keser, hem de daha sıhhidir.” (Müslim)
“Devenin içişi gibi tek bir içişle su içmeyin; lakin dinlenerek ikişer üçer içişle için. İçtiğinizde besmele çekin, içmeyi bitirdiğinizde ise Allah’a hamd edin!” (Tirmizi)

Peygamber Efendimiz (asm) su ve yemek dağıtmayı çok sever ümmetine de bunu tavsiye ederdi

Enes (ra) şunu anlattı:
Resûlullah (asm) Ashabına su veriyordu. Ona:
- Ya Resulullah! Kendin içseydin, denildi. Resulullah (asm):
- Cemaate su dağıtan, onların en son içenidir dedi.” (Sünen-i İbn-i Mace)
Allah hiç kimsenin hesaba almadığı ve ondan büyük bir sevap ummadığı mü'minlere su dağıtmaktır.
Kim Allah'u Teala'ya (cc), Resulüne (asm) sevilmek ve cenneti kazanmak istiyorsa mü'minler cemaatinde evin eşiğine oturup onların hizmetini görsün. Yemek vermek, su vermek, kibri en fazla kıran, Allah'a en fazla sevdiren, şeylerden birisi de budur. Eğer Peygamber'in (asm) kalkıp hizmet etmesine Ashab karşı çıkıp ona hizmet ettirmemeleri olmasa idi, Peygamberimiz (asm) ömür boyu Ashab'a (ra) su ve yemek verirdi. Kendi eli ile yemek taşır, kendi eli ile su verir, içirirdi. Zira O (asm) şöyle buyurmuştur:
“Bir milletin seyyidi, efendisi o millete hizmet edendir.” (Mir'at-ı Kainat)
“İmandan sonra en efdal amel hacılara su dağıtmaktır.” (İbni Abbas) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Su içmenin adapları nelerdir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com