" Sünnet-i Seniyye " 1 yorum

 

 Sünnete ne gerek var?

Kurân’dan her şeyi öğrenebiliriz sünnete ihtiyaç var mıdır?

Cevap:

Her şeyi Kur’ân-ı Kerim’den öğrendiğimiz gibi Peygamber Efendimiz’in (asm) sünnetine uymanın gerekliliğini de Kurân’dan öğreniyoruz.

Sünnet-i seniyyeye uymayı Kur’ân emretmiştir

“(Habibim ya Muhammed) de ki: “Eğer Allah’ı seviyorsanız o halde bana tabi’ olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın!” Allah, Gafur (çok bağışlayan)dır, Rahim (çok merhamet eden) dir." (Âl-i İmran, 31)
Âlimler Allah’a (cc) itaatten kastın Kurân’a uymak olduğunu, Peygamber Efendimiz'e (asm) itaatten kastın da; sünnete uymak olduğunu söylemişlerdir. Ayetten apaçık anlaşılıyor ki bir insan sünnet-i seniyyeye uyarakancak Allah’ın (cc) sevgisini kazanabilir.

Sünnet-i seniyye Kurân’ı tefsir eder

“Sana, kendilerine indirileni (helal ve haramı) insanlara açıklayasın diye Kurân'ı indirdik; umulur ki düşünürler.” (Nahl, 4)
“Ve (o, nefsinin) arzu(sun) dan konuşmuyor! O (söyledikleri) bildirilen vahiyden başka bir şey değildir.” (Necm, 3-4)
Sünnet olmadan Kurân'ı sağlıklı bir şekilde anlamak mümkün değildir. Peygamber Efendimiz(asm) Kurân'ı tebliğ etmekle mükellef olduğu gibi, onu beyanla (tefsirle) de mükellefti.
Mesela, Kurân’da namaz kılmak emredilir, fakat namazın ne zaman, kaç rekât olacağı ve nasıl kılınacağı tafsilatla anlatılmaz. Zekât emredilir, fakat nelerden, ne kadar zekât verileceği açıklanmaz. Namaz ve zekâtla ilgili ve daha pek çok hükümlerin detayları Peygamberimiz (asm)tarafından beyan edilmiştir.
"Haberiniz olsun, bana Kitap ve bir o kadar da (sünnet) verildi." (Mikdam ibnu Ma’dikerib, Kütüb-i Sitte)

Sünnet-i seniyyeyi terk etmek bidatlerin ortaya çıkmasına sebep olur

"...Kim benim sünnetimden (yaşama tarzımdan) yüz çevirirse benden değildir" (Buharî, Müslim)
"Dinin elden çıkışı sünnetin terkiyle başlar. Halat nasıl lif lif kopup parçalanırsa, din de sünnetin birer birer terkiyle ortadan kalkar" (Darimî)
Sünnetsiz Kurân'ı anlamak, İslam'ı yaşamak mümkün olmadığı gibi sünnet-i seniyye terk edilirse büyük bir boşluk doğacak ve onun yerini sünnetin tam zıddı olan ve İslam esaslarına ters düşen bid'atlar dolduracaktır. Nitekim Peygamber Efendimiz (asm)bunu haber vermiştir:
"Haberiniz olsun, rahat koltuğunda otururken kendisine benim bir hadisim ulaştığı zaman, kişinin: "Bizimle sizin aranızda Allah`ın (cc) kitabı vardır. Onda nelere helal denmişse onları helal biliriz. Nelere de haram denmişse onları haram addederiz" diyeceği zaman yakındır. Bilin ki, Resulullah’ın (asm) haram kıldıkları da tıpkı Allah`ın (cc) haram ettikleri gibidir." (Mikdam ibnu Ma’dikerib, Kütüb-i Sitte) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Sünnete ne gerek var?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın
fatih "29.7.2011 08:38" tarihinde demiş ki:
hz.muhammed mustafa sav. efendimizin sünneti olmasa idi kur'an ı kerimi anlayamazdık ve yine rasulullah sav. efendimizin sünneti olmasa idi dinimiz hakkında hiç bir bilgimiz olmazdı bunun için önce kur'an ı kerim e ve sonra rasulullah sav. efendimizin sünnetlerine sıkıca sarılmalıyız.

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com