" Teravih Namazı " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Teravih namazını uyuduktan sonra gece kalkıp evinde kılmak daha faziletli değil midir?

Teravih namazını uyuduktan sonra gece kalkıp evinde kılmak daha faziletli değil midir? Çünkü nafile bir namazdır. Evde tek kılmak veya cemaat yapmak daha faziletli olmaz mı? Ayrıca bu hususu ''Kişinin (farz hariç) evindeki namazı, benim şu mescidimde kılacağı namazdan efdaldir. Beş vakit namazdan sonra en faziletli namaz teheccüd namazıdır (Teheccüd namazıda uyuyup uyandıktan sonra kılındığına göre)'' hadisler bunu desteklemiyor mu?

Cevap:

Değerli Kardeşimiz;

Teravih namazının gece kılınması daha faziletlidir gibi bir şey söylemek mümkün değildir. Zira Teravih namazının vakti yatsı namazının vaktiyle aynıdır. Yatsı namazı kılındıktan sonra imsak girene kadar istenilen bir vakitte teravih namazı kılınabilir.

Teravih namazının vakti hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Nafile namazların tek başına kılınması daha faziletli olduğu halde, terâvih namazının cemaatle kılınması Hz. Peygamber’in (asm) uygulaması ile sabittir. Nitekim Hz. Peygamber terâvih namazını birkaç defa cemaatle kıldırmış, ancak daha sonra farz olur düşüncesiyle cemaate kıldırmaktan vazgeçmiştir. (Buhârî, Salâtü’t-Terâvih, 1; Müslim, Müsâfirîn, 177)
Hz. Ömer halife olunca, halkın dağınık bir şekilde Terâvih namazı kıldıklarını görüp, tekrar cemaatle kılınmasının daha hoş olacağını düşünmüş ve ashapla istişare ederek bu namazın yeniden cemaatle kılınmasını başlatmıştır. Halkın vecd içinde bu namazı kıldıklarını görünce, “ne güzel bir adet oldu” diyerek memnuniyetini belirtmiştir (Buhârî, Salâtü’t-Terâvih, 1). Hz. Ali de, bu uygulama sebebiyle “Ömer mescitlerimizi Terâvihin feyziyle nurlandırdığı gibi, Allah da Ömer’in kabrini öyle nurlandırsın” diye dua etmiştir. (el-Muttekî el-Hindî, Kenzu’l-Ummâl, XII, 576)
Bayanlarda ise;
Hz. Peygamber (asm), kadınların mescide gelebileceklerini, ancak evdeki ibadetlerinin daha üstün olduğunu çeşitli vesilelerle dile getirmiş ve şöyle buyurmuştur: “Kadınların mescidlere gitmesine engel olmayın. Fakat evleri onlar için daha hayırlıdır” (Müslim, Salât 134-137).
Hz. Peygamber, mescide gitmelerine izin verdiği, hatta teşvik ettiği (Buhârî, Îdeyn 15-21; Müslim, Salâtü’l-’îdeyn, 1-3, 10-12). kadınların, dikkat çekecek şekilde giyinmelerini (Müslim, Libas, 34) ve koku sürünmelerini yasaklamış ve şöyle buyurmuştur: “Kadınlar cemaate katılmak istedikleri zaman, koku sürünmesinler.” (Müslim, Salât 141-142).
Kadınlar için farz namazları evlerinde kılmaları daha faziletli ise de, camide münferit olarak veya cemaatle kılmalarında bir sakınca yoktur. Ancak güvenlik sorunu varsa veya fitne söz konusu ise ihtiyatlı olunmalıdır. (Zeyla’î, Tebyînü’l-Hakâik, Kahire, 1313, I, 139, 168; İbn Nüceym, el-Bahru’r-râik, Dâru’l-Marife, Beyrut, ts. , I, 380).
Kadınların camiye gitmeleri yasaklanmamıştır. Ancak fazilet bakımından üstün olanı hanımların evlerinde namaz kılmasıdır.
Peygamber'in (asm) zamanında erkekler camiye gidip cemaatle namazlarını kıldıkları gibi kadınlar da camiye gidip namazlarını kılarlardı. Ümmü Atiyye'den rivayet edildiğine göre Peygamber (asm) genç, başkasına kendini göstermeyen örtülü ve hayızlı kadınları bayram namazı yerine götürürdü. Ancak hayızlı kadınlar namaza iştirak etmemekle beraber diğer hayır işleri ve müslümanların davetine katılırlardı.
Peygamber (asm) Allah'ın kulları olan kadınların camilere gitmelerine engel olmayınız, buyurmuştur (Ebu Davud).
Yalnız Şafii mezhebine göre kadının evinde cemaatle kıldığı namaz, camide cemaatle kıldığı namazdan daha üstündür.
Hanefi mezhebine göre ise yaşlı müstesna, kadının camiye gitmesi doğru değildir.
Hadislerde, kadınların evlerinin en gizli köşesinde namaz kılmaları, herkese açık yerinde namaz kılmalarından daha iyidir. Evlerinin herkese açık yerinde kılmaları da, camide kılmalarından daha iyidir; onların evleri, kendileri için daha hayırlıdır, buyurur. (Beyhakî) Âlimler her iki türlü hadisleri hesaba katarak, kadınların camiye gitmelerinin hoş olmayan yönünün, kötü duyguları uyandırma sebebi olduğunu açıklamışlardır. Bu yüzden, yaşlı olmayan kadınların camiye gitmeleri uygun değildir; yaşlılar da sadece sabah, akşam ve yatsı namazları için camiye giderler, gündüz namazlarına gitmezler, diye fetvâ vermişlerdir. Ebû Yûsuf ve Muhammed ise, yaşlılar her vakte gidebilirler demişlerdir. (Müsned)
 (Günümüz Meselelerine Fetvalar, Halil Günenç, İslam Fıkıh Ansiklopedisi)
Cemaatle kılınması maruf ve meşhur bir uygulama olan Terâvih namazında, fitneye neden olacak herhangi bir durum olmaması halinde bayanlarda da cemaat tercih edilebilir.
Allah’a emanet olunuz. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Teravih namazını uyuduktan sonra gece kalkıp evinde kılmak daha faziletli değil midir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com