" Yalan " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Yalana izin verilen şartlar günümüz için de geçerli midir?

Yalana verilen cevazlar günümüzde de geçerliğini sürdürmekte midir?

Cevap:

Bu zamanda maslahat için dahi yalana cevaz yoktur
Hadis-i Şeriflerde bazı hallerde yalana cevaz verildiği bildirilmektedir. Ancak şu nokta da çok ehemmiyetlidir ki günümüzde yalan çokça kullanıldığından bu cevazlar suiistimal edilmektedir. Bu konuda asrın müceddidi Bediüzzaman Hazretlerinin sözlerine kulak verelim:
“...Maslahat için kizb (yalan) ise zaman onu neshetmiştir (hükmünü kaldırmıştır). Maslahat ve zaruret için bazı âlim ‘muvakkat’ fetvası vermiş. Bu zamanda o fetva verilmez. Çünkü o kadar su-i istimal edilmiş ki, yüz zararı içinde bir menfaati olabilir. Onun için hüküm maslahata bina edilmez.” (Mektubat)
“Aynen öyle de, maslahat dahi yalan söylemeye illet olamaz. Çünkü muayyen bir haddi yok, su-i istimale müsait bir bataklıktır. Hükm-ü fetva ona bina edilmez. Öyle ise ‘imme’s-sıdk ve imme’s-sükût (ya doğru söylemeli yahut susmalı) Yani yol ikidir, üç değildir. Ya doğru, ya yalan, ya sükût değildir.”
“Evet, her söylediğin doğru olmalı, fakat her doğruyu söylemek doğru değildir. Bazen zarar verse sükût etmek. Yoksa yalana hiç fetva yok.”
(Hutbe-i Şâmiye) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Yalana izin verilen şartlar günümüz için de geçerli midir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com