" Zekat " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Anne-babaya ve çocuklara zekat vermek caiz midir?

Fakir olan eşe, anneye-babaya, dedeye-nineye, çocuklara ve torunlara zekat verilmesi uygun mudur?

Cevap:

Bir kimse, kendi zekatını fakir bulunan zevcesine, usulüne (babasına, dedesine, anasına ninesine...) ve füruune (çocuklarına, çocuklarının çocuklarına...) veremez. İddet beklemekte olan boşanmış zevcesine de veremez. Çünkü buna vereceği zekatın yararı kısmen de olsa kendisine ait bulunmuş olur. Oysa bu yarar, tamamen kendisinden kesilmiş bulunmalıdır.
İmamı Azam'a göre, bir kadın da zekatını, fakir bulunan kocasına veremez. Çünkü adete göre, aralarında bir menfaat ortaklığı vardır, iki İmama göre, kadın fakir olan kocasına zekatını verebilir. (Büyük İslam İlmihali)
“Bir kimse zekâtını, fakir bulunan karısına, babasına, dedesine, anasına, ninesine, oğullarına, kızlarına ve torunlarına veremez. Çünkü vermiş olduğu zekatın faydası, kısmen kendisine dokunmuş oluyor. Halbuki hiçbir şekilde bundan faydalanmaması gerekir”. (Camiu's-Sağir) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Anne-babaya ve çocuklara zekat vermek caiz midir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com