" Ramazan-ı Şerif " 3 yorum

 

 Mağfiret Ayı Olan Ramazan-ı Şerif'in Faziletleri

Ramazan ayının fazilet ve hususiyetleri nelerdir?

Ramazan ayı “ayların efendisi”dir
“Ayların efendisi Ramazan ayıdır. Hürmet bakımından en büyükleri ise Zilhicce’dir” (Beyhaki)
Ramazan ayı “ümmetin ayı”dır

“Recep Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan ümmetimin ayıdır” (Ebu’l-Feth bin el-Favaris)
“Şüphesiz ki, Ramazan ayı ümmetimin ayıdır. İçlerinden hastalananlar olur, onu ziyaret ederler. Bir Müslüman yalan söylemeden ve gıybet yapmadan oruç tutar, iftarını helal rızıkla yapar, farzları gözetip karanlıkta yatsı ve sabah namazına (camilere) giderse yılanın derisini değiştirip çıktığı gibi günahlardan kurtulup çıkar.” (İbn Hıbban)

Recep ayı “Allah’ın ayı” olduğu gibi Ramazan ayı için de “Allah’ın ayı” denilmiştir.
Ramazan ayı “Kur'ân ayı”dır
“(O sayılı günler) Ramazan ayıdır ki; insanlara doğru yolu göstermek ve hidayet ile Furkan’dan (Hak ile batılı ayıran hükümlerden) apaçık deliller olmak üzere Kur'ân onda indirilmiştir.” (Bakara, 185)

Diğer semavî kitaplar da Ramazan ayında indirilmiştir.
Ramazan ayının “başında rahmet, ortasında af, sonunda cehennemden azad vardır”
“Ramazan ayının başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem ateşinden kurtuluştur” (İbn-i Ebi’d-Dünya)
Ramazan-ı Şerif’in ilk orucu, o güne kadar olan geçmiş günahları affettirir
Ramazan'ın ilk gecesi olunca, göğün kapıları açılır, Ramazan’ın son gecesi oluncaya kadar hiçbir kapısı kapanmaz. Ramazan ayı içerisinde bir gecede, herhangi bir kul namaz kılarsa, şüphesiz ki, Allah (cc) onun her secdesine bin beş yüz sevap yazar ve onun için cennette kırmızı yakuttan bir köşk yapar. Bu köşkün altmış bin kapısı vardır. Her kapısında kırmızı yakutla süslenmiş altından bir köşk vardır. Ramazan'ın ilk orucunu tutunca o güne kadar olan geçmiş günahları bağışlanır ve her gün sabah namazından akşama kadar yetmiş bin melek ona istiğfar ederler. Ramazan ayı içerisinde gece veya gündüz yapmış olduğu her secde için ona, gölgesinde atlı bir yolcunun beşyüz sene gidebileceği büyüklükte bir ağaç verilir.” (Beyhakî)

Kim Ramazan ayını ihya ederse, geçmiş günahları affolunur

“Kim inanarak ve sevabını Allah’tan umarak Ramazan ayının gecelerini ibadetle ihya ederse geçmiş günahları affolunur.” (Buhari)

“Beş vakit namaz (birbirine), bir cuma namazı diğer cuma namazına, bir Ramazan ayı diğer Ramazan ayına hep kefarettir. Büyük günah irtikabedilmedikçe (işlenmedikçe)aralarındaki günahları affettirir.” (Müslim, Tirmizi)

“Sizi şahit tutuyorum ki, onların hepsini bağışladım”

“Ramazan ayının ilk gecesi olunca Allah (cc) yarattıklarına rahmet nazarıyla bakar. Hangi kula Allah (cc) rahmet nazarıyla bakarsa, ona ebedi olarak azap etmez. Ramazan ayının her gününde cehenneme gitmeyi hak eden bir milyon kişiyi Allah (cc) cehennemden kurtarır. Ramazan ayının yirmi yedinci gecesi olunca bir ayda cehennemden kurtardığı kadarını daha kurtarır. Bayram gecesi olunca melekler dalgalanır ve Cebbar olan Allah (cc) hiçbir kimsenin vasfedemeyeceği şekilde nuru ile tecelli eder ve ertesi gün bayram yapacak olan meleklere şöyle seslenir:
"Ey melekler topluluğu! İşini tam yapan işçinin ücreti nedir?" Melekler:
"Ücreti tam verilir." derler. Bunun üzerine Allah (cc) :
"Sizi şahit tutuyorum ki, onların hepsini bağışladım.”
(Esbehani)
Ramazan ayında “cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır”
Ramazan’ın ilk gecesi olunca şeytanlar ve cinlerin isyan edenleri kösteklenir. Cehennemin kapıları kapatılır. Hiçbir kapısı açık bırakılmaz. Cennetin kapıları açılır ve hiç biri kapalı bırakılmaz. Biri şöyle seslenir:

"Ey hayır peşinde koşan! Hayrı çoğalt. Ey şer peşinde koşan! Kötülüğü terk et. Allah (cc), cehennemlikleri cehennemden azat eder." (Buhari, Müslim)

“Allah (cc) Ramazan’ın her gün ve gecesinde cehennemi hak eden bir takım kimseleri bağışlar. Bir de Ramazan’ın her gün ve gecesinde her Müslümanın kabul olacak bir duası vardır” (Bezzar)
Ramazan ayında “Cennet Ramazan ayına mahsus bir şekilde süslendirilir”
Ebu Mesud El-gıfari (ra) der ki:
Ramazan ayının başladığı bir günde Resulullah’ın (asm) şöyle buyurduğunu işittim:
“İnsanlar Ramazan ayının ne olduğunu bilseydi, ümmetim bütün senenin Ramazan olmasını temenni ederdi”

Huzaaa kabilesinden bir adam:
“Ya Resulallah! Bize anlat” dedi. Resulullah (asm):
“Cennet bir sene boyunca Ramazan için süslenir. Ramazan’ın ilk günü olunca, arşın altından bir rüzgâr eser, Cennetin ağaçlarının yaprağı sallanır. Cennetteki huriler buna bakıp: ‘Ey Rabbimiz! Bize bu ayda kullarından bizi görmekten mutluluk duyacak ve bizim de kendilerini görmekten mutluluk duyacağımız kocalar ver’ derler. Resulullah (asm) buyurmuştur ki:
“Ramazan’da bir gün oruç tutan her kula, inciden yapılmış çadırlar içerisinde huriden bir eş verilecektir. Nitekim Allah-ü Teala ‘Çadırlar içinde ceylan gözlü huriler vardır’ (Rahman, 72) buyurmuştur” (Beyhaki)
Ramazan ayıda hususen her gecesinde “dualar kabul olunur”
“Ramazanda Allah’ı zikreden bağışlanır ve Allahtan isteyenin isteği geri çevrilmez.”
(Taberani, Beyhaki, İsbehani)

“Aziz Celil Allah, Ramazan ayının her gecesinde üç kere şöyle buyurur:
“Hiçbir dilekte bulunan yok mu ki, onun dilediğini vereyim? Hiç tövbe eden yok mu ki, onun tövbesini kabul edeyim? Hiç günahının bağışlanmasını isteyen yok mu ki; onu bağışlayayım? Yokluk bilmeyen zenginden, zulmetmeyen vefalıdan kim borç etmek ister?”

Daha sonra şöyle devam etti:
“Aziz Celil Allah, Ramazan ayı günlerinin her iftar saatinde, bir milyon kişiyi cehennemden azad eder ki; bunların hemen hepsi de azabı hak etmiştir…” (Beyhaki)

Ramazan ayı aylar arasında vücut içinde“kalp”gibidir.
Ramazan ayı insanlar arasında“peygamberler”gibidir.
Ramazan ayı beldeler arasında“Harem-i Şerif”gibidir.
Ramazan ayı, oruç tutanlara“şefaatçi”dir. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Mağfiret Ayı Olan Ramazan-ı Şerif'in Faziletleri

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın
azime "12.7.2012 11:00" tarihinde demiş ki:
Allah sizden razı olsun bizlere çok faydanız oluyor hakkınızı helal edin.
cezanur "19.7.2012 15:46" tarihinde demiş ki:
Allah razı olsun, bizleri aydınlatıyorsunuz. Tüm islam alemininin hayırlı ramazanlar geçirmesi dileğiyle.
yesim04 "28.6.2014 15:01" tarihinde demiş ki:
Allah razi olsun

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com