" Zekat " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Borçlu olan bir kişi zekat kabul edebilir mi?

Borçlu olan kimselere zekat vermek caiz midir?

Cevap:

Cenab-ı Hak borçluları zekat verilmesi caiz olan kişilerin arasında zikretmiştir:
“Sadakalar (zekatlar), Allah’tan bir farz olarak ancak, fakirlere, yoksullara, (zekatı toplamak için memur kılınmakla) onun üzerine çalışanlara, kalpleri (İslam’a) ısındırılacak olanlara, (azad edilmek üzere efendisiyle belli bir bedel karşılığında anlaşmış olan) kölelere, borçlulara, Allah yolunda olanlara ve yolda kalmışlara mahsustur. Ve Allah, Alîm (menfaatinize olanı hakkıyla bilen)dir, Hakîm (en doğru hükmü veren)dir.” (Tevbe, 60)
Dolayısıyla zekat ayet-i celilede belirtilmekte olan şu kimselere verilir:
a) Fakirlere,
b) Hiç bir şeyi olmayan yoksullara,
c) Sadakaları toplamaya memur olanlara,
d) İslâm dinine ısındırılmak istenenlere,
e) Kölelere,
f) Borçlulara.
g) Allah yolunda savaşanlara,
h) Yolda kalmış yolculara. (Camiu's-Sağir)
Ebu Said el Hudrî (ra)’den rivayete göre, şöyle demiştir:
Peygamber (asm) zamanında bir adam satın aldığı meyvelerden dolayı zarar etmiş borçları da çoğalmıştı. Resulullah (asm):
“Ona tasaddukta bulunun.” dedi. İnsanlar ona yardım ettiler. Bu yaptıkları yardımlar borcunu ödeyecek miktara ulaşmadı. Bunun üzerine Resulullah (asm) o kimsenin alacaklarına:
“Ne bulursanız alın bulunanlardan başka size verilebilecek bir şey yoktur.” buyurdular. (Ebu Davud, İbn-i Mace, Sünen-i Tirmizi) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Borçlu olan bir kişi zekat kabul edebilir mi?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com