" Zekat " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Zekat farz mıdır?

Cenab-ı Hak Kur’ân-ı Kerim’de zekatı emrediyor mu? Zekatın farz oluşu ayet ve hadislerle sabit midir?

Cevap:

Zekat, yardımlaşmayı gerçekleştirecek en mühim vasıta olarak, Kurân'da otuzdan fazla ayette emredilmiştir. Resulullah (asm) bu ilahi emrin yerine getirilmesi için pek çok beyanlarıyla, Müslümanları zekata teşvik buyurmuştur.

Cenab-ı Hak Kurân’ın pek çok yerinde zekatı emretmektedir

“Sadakalar (zekatlar), Allah’tan bir farz olarak ancak, fakirlere, yoksullara, (zekatı toplamak için memur kılınmakla) onun üzerine çalışanlara, kalpleri (İslam’a) ısındırılacak olanlara, (azad edilmek üzere efendisiyle belli bir bedel karşılığında anlaşmış olan) kölelere, borçlulara, Allah yolunda olanlara ve yolda kalmışlara mahsustur.Ve Allah, Alîm (menfaatinize olanı hakkıyla bilen)dir, Hakim (en doğru hükmü veren)dir.”(Tevbe, 60)
“Hem namazı hakkıyla eda edin, zekatı verin ve rükû edenlerle beraber rükûa edin!”
(Bakara, 43)
“Yine bir vakit İsrailoğulları'ndan: “Allah’dan başkasına kulluk etmeyeceksiniz, ana-babaya, akrabaya, yetimlere ve yoksullara iyilik (edeceksiniz), insanlara da güzellikle söyleyin, namazı hakkıyla eda edin ve zekatı verin!” diye sağlam söz almıştık. Sonra sizden pek azı müstesna, (hepiniz o sözünüzden) döndünüz, zaten siz yüz çevirici kimselersiniz.” (Bakara, 83)
“Namazı hakkıyla eda edin ve zekatı verin! Hem kendiniz için hayır (ve hasenat) dan ne takdim eder (hazırlar)seniz, Allah katında onu bulursunuz. Şüphesiz ki Allah, ne yaparsanız hakkıyla görendir.” (Bakara, 110)
“(Ey ehl-i kitab!) Yüzlerinizi (ibadet maksadıyla) doğu ve batı tarafına çevirmeniz iyilik (için yeterli) değildir; fakat iyilik o kimsenin (iyiliği)dir ki, (o kişi) Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitab(lar)a ve peygamberlere iman eder; ona (o elindeki mala) olan sevgisine rağmen malı akrabalara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, dilenenlere ve köleler uğrunda verir; namazı hakkıyla eda eder ve zekatı verir. Çünkü (onlar) söz verdikleri zaman sözlerini yerine getirenler ve sıkıntı (fakirlik), hastalık ve savaşın şiddetli anında sabredenlerdir. İşte onlar, doğru olan kimselerdir. Takva sahibi olanlar da işte ancak onlardır.” (Bakara, 177)
“Sizin dostunuz ancak Allah’tır, O’nun Resulüdür ve (Allah’ın emrine) boyun eğen kimseler olarak namazı hakkıyla eda eden ve zekatı veren müminlerdir.”(Maide, 55)
“Hem nerede olsam beni mübarek kıldı. Hayat sahibi olduğum müddetçe de bana namazı ve zekatı emretti.”(Meryem,31)

Hz. Peygamber (asm) ümmetini zekata teşvik etmiştir

“Zekat İslam köprüsüdür. (Ancak onu vermekle İslamiyet’e girilebilinir.)” (Camiu's-Sağir)
Behz Bin Hakim (ra) babasından ve dedesinden aktararak şöyle diyor:
Ey Allah’ın Peygamberi! Size gelip dininizi kabul etmemek için parmaklarım sayısınca yemin etmiştim. Ben hiçbir şeye akıl ermeyen biriyim. Allah ve Peygamberin öğrettiklerinden başka bir şey bilmiyorum. Şimdi seni bize ne ile Rabbinin gönderdiğini soruyorum. Peygamber (asm) İslam’ı buyurdu.
“İslam’ın şartları nedir veya Müslüman olmam neyi gerektirir?” dedim. Bunun üzerine:
“İrade ve isteklerimi Allah’a teslim ettim, Allah’a ortak koşmayı terk ettim deyip namaz kılıp zekat vermendir.” buyurdu. (Müsned)
“Abdesti gereği şekilde güzelce almak imanın yarısıdır. “Elhamdülillah” diyebilecek şekilde bir hayat yaşamak mizanı doldurur. Allah’ı tesbih etmek ve tekbir etmek yerleri ve gökleri doldurur. Namaz nurdur. Zekat Müslüman oluşumuzun belgesi ve delilidir. Sabır aydınlıktır. Kur’ân ise kişilerin lehinde aleyhinde bir delildir.” (Nesai) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Zekat farz mıdır?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com