" Zekat " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Zekatı bütün olarak bir kişiye mi vermek gerekir?

Zekatı parçalı vermek mi yoksa bütün vermek mi daha eftaldir?

Cevap:

Değerli Kardeşimiz;
Zekatın tamamı bir kişiye verilebileceği gibi birden fazla kişiye de verilebilir
Zekat şu ayet-i celilede belirtilen kimselere verilir:
a) Fakirlere,
b) Hiç bir şeyi olmayan yoksullara,
c) Sadakaları toplamaya memur olanlara,
d) İslam dinine ısındırılmak istenenlere,
e) Kölelere,
f) Borçlulara,
g) Allah yolunda savaşanlara,
h) Yolda kalmış yolculara. (Tevbe, 60)
Ayet-i kerimede anılan sekiz sınıftan birindeki bir kişiye zekatı vermek yeterli olabilir. Bir cemaatin, zekatlarını bir tek kişiye vermeleri caiz olduğu gibi, bir kişinin de zekatını bir cemaate vermesi caiz olur. (Dört Mezhebe Göre İslam Fıkhı, Abdurrahman Ceziri, Zekat Bölümü, c:2)
Zekat verecek olan kimse, zekatını bunlardan her birine verebilir. Bunlardan her hangi bir topluluğa da verebilir, tek bir kişiye de verebilir. (Fetavay-ı Hindiyye, c, 1. s, 622)
Zekat, bu sayılan gruplardan her hangi birisine verilebilir. Her gruba verilmesi şart değildir. Şafiî mezhebine göre zekatın, en az her gruptan üç kişiye verilmesi gerekir. (Şamil İslam Ansiklopedisi)
Allah’a emanet olunuz. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Zekatı bütün olarak bir kişiye mi vermek gerekir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com