" Zekat " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Ziynet eşyalarının zekatı var mıdır?

Ziynet eşyası olan bir kişinin zekat vermesi gerekir mi?

Cevap:

Ziynet eşyalarının da zekatı vardır
Abdullah’ın (ra) hanımı Zeynep’ten (ra) rivayete göre, şöyle demiştir:
Resulullah (asm), biz kadınlara şöyle konuştu:
“Ey kadınlar topluluğu ziynet eşyalarınızdan zekat veriniz. Kıyamet günü cehennemliklerin çoğunluğu siz kadınlardır.” (Buhari, Nesai)
Amr Bin Şuayb’ın (ra) babasından ve dedesinden rivayete göre ise:
“İki kadın Resulullah’a (asm) geldi kollarında altın bilezikler vardı. Resulullah (asm) onlara:
“Bu bileziklerin zekatını veriyor musunuz.” dedi. “Hayır.” dediler. Bunun üzerine Resulullah (asm) şöyle buyurdu:
“Allah’ın sizlere ateşten bilezikler takmasından hoşlanır mısınız?” “Hayır.” dediler. Bunun üzerine Resulullah (asm); öyleyse onların zekatını ödeyin buyurdular.”
(Ebu Davud, Nesai) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Ziynet eşyalarının zekatı var mıdır?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com