" Hanımlara Özel Haller " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Kadınlarda gelen akıntı abdesti bozar mı?

Beyaz akıntının buru akıntısı gibi olduğunu söylüyorlar bir avuç miktarı kadar gelmediği sürece abdest bozulmuyor deniliyor. Benim sürekli akıntım var yardım.

Cevap:

Değerli Kardeşimiz;
Kadınlardaki beyaz akıntının abdesti bozup bozmadığı hususundaki kuvvetli görüş bozduğu yönündedir
Kadınlardaki beyaz akıntının mukus (sümük), ter veya balgam gibi olduğunu söyleyenler günümüzde vardır. Ancak ulemanın çoğu kadınlar ve erkeklerdeki önden ve arkadan çıkan her şeyi abdesti bozan şeylerin içine aldıklarından hanımların beyaz akıntısını fıkıh kitaplarında detaylı zikretmemişlerdir. Bozar diyen âlimler olduğu gibi bozmaz diyenler de olmuştur. Bu nedenle meseleyi detaylarıyla araştırıp, ihtiyatlı yaklaşmak gerekir. Burada konuyu detaylarıyla izah eden Dr. Faruk Beşer’in açıklamasına yer verdik.
“Daha önce söylediğim gibi bu konu benim ikna olduğum, sabit olduğum bir konu değil. Meseleyi bütün fıkıh kitaplarında karıştırdığımızda -ben deniz de aynen öyle yaptım- önce temiz midir pis midir konusu tartışılmış. Kadınlarda normal vakitlerde gelen beyaz akıntının pis olduğunu söyleyen hatırı sayılır âlimler olduğu gibi temiz olduğunu söyleyen de pek çok âlimler var. Bütün mezheplerden Hanefi mezhebinden, diğer mezheplerden. Temiz olması ve pis olması ne demek onu da söyleyelim. Pis ise ve çamaşırınıza sürülmüşse yıkamadan namaz kılamazsınız demek. Temiz ise yani abdestinizi bozsa dahi çamaşırınızda olsa bile namazınıza engel değil demek. Dolayısıyla temiz olduğu konusunda ciddi bir ulema ictihadı var. Öyle ise bunu en azından o âlimlerin ictihadıyla temiz saymamız son derece kolay ve mümkün.
Abdesti bozup bozmadığına gelince burada hemen hemen günümüze kadar bütün fıkıhçılar ictihadlarını bu yolda götürmüşler. Sanki sebileynden yani iki yoldan birinden gelen her şey abdesti bozar, öyle ise bu da abdesti bozar gibi düşünmüşler. Böyle söylemişler. Ben ise size sadece söylenenleri aktarıyorum. Tarihte fukaha arasında bunun abdesti bozmayacağını söyleyen fakihe rastlamadım. En azından araştırdıklarım arasında. Bu böyle olduğu (bozduğu) noktasında kuvvetli bir kanaat verir. Dolayısıyla bunu böyle saymak ihtiyatlı olandır. İhtiyatlı davranmak istiyorsa insanlar ve öbüründen zorluk çekmiyorlarsa, hayatlarını zorlaştırmıyorsa bence bunu böyle saysınlar, abdesti bozduğunu saysınlar.” (Dr. Faruk Beşer, Sorular ve Cevaplar)
Yukarıda izah edildiği gibi kişi için çok büyük bir zorluk olmadığı sürece beyaz akıntının abdesti bozması yönünde amel etmesi ve ona göre davranması daha efdaldir. Nitekim peçete yahut pamuk ile bu akıntı önlenebilmektedir ve abdesti de bozmaz. Bu konuda âlimlerin görüşlerini aşağıda zikrettik.
Kadınlardaki beyaz akıntı tamponla önlenebildiği takdirde, abdesti bozmaz
“Abdesti bozan, önden ya da arkadan herhangi bir şeyin çıkmasıdır. Abdestli olduğu süre içinde böyle bir şey çıkmadıkça, kadın da erkek de abdestli sayılır. Normal olan da gerek yoksa pamuk vs. kullanmamaktır. Bu durumdaki bir kadın beş vakit namazın tamamını dahi, başka şeyle abdesti bozulmadıkça kılabilir. Ancak sürekli akıntı oluyor ve abdest tutulamıyorsa, pamuk vs. kullanmak sünnet veya müstehap olmuş olur. Akıntı pamukla kesilebildiği takdirde abdesti bozulmuş olmaz. Pamukla da kesilemiyorsa bir anormallik var demektir; Müslüman bir doktora görünülmelidir.” (Dr. Faruk Beşer, Hanımlara Özel Fetvalar, c.1, s.19, 20)
Kadınlardaki beyaz akıntı tamponun dışına çıktığı takdirde, abdest bozulur
Kadının tenasül organı içine veya dışına tıkanan bez veya pamuğun yaş olarak dışarıya çıkması veya çıkarılması abdesti bozar. Şöyle ki: Bu organın dış kısmına tıkanan pamuğun iç tarafı ıslanmış olunca, abdest bozulmuş olur. Pamuğun dışına ıslaklığın geçmesi şart değildir. Fakat bu organın iç kısmına tıkanan pamuğun dışarısına kadar yaşlık gelmedikçe, abdest bozulmaz. (Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslam Ansiklopedisi, Abdest Bölümü, Abdesti Bozan Şeyler)
1.Akıntı zaman zaman gelmekle beraber her namaz vakti bir namaz kılacak kadar gelmediği oluyorsa, bu gelmediği zamanlarda abdest alıp namazları kılmak gerekir.
2.Bir namaz vakti o vaktin namazını kılacak kadar bir zaman bulamayacak şekilde geliyorsa, ondan sonra da her namaz vaktinde en az bir defa görülüyorsa, kişi özür sahibi demektir, her vakitte alacağı abdestle dilediği kadar namaz kılabilir. Ancak pamuk ya da tampon (peçete, tuvalet kağıdı, kürsüf) zarar vermiyor ve akıntı onunla kesilebiliyorsa kişi özür sahibi olmaz. Akıntı pamuğun dışına çıkmadıkça da abdesti bozulmaz. (Dr. Faruk Beşer, Hanımlara Özel Fetvalar, c.1, s. 18,19)
Allah’a emanet olunuz. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Kadınlarda gelen akıntı abdesti bozar mı?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com