" Hanımlara Özel Haller " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Adetliyken namaz kılınır mı?

Adetliyken namaz kılınabilir mi? Bugün tv de kılabileceğimizi duydum doğru olabilir mi? Kılmadığımız namazları adet bitiminden sonra kaza etmek gerekir mi?

Cevap:

Değerli Kardeşimiz;
Adet gören kadının namaz kılmayacağı hadislerle ve alimlerin ittifakıyla sabittir
“Senin (asıl) hayızın (ın başlama zamânı) geldiği vakit namazı bırak. Kesilme zamânı gelince de kanını yıkadıktan (ve iğtisâl ettikten) sonra namaz kıl.” (Buhari, Vudu’, 170)
Ebu Said el-Hudri şöyle demiştir: “Peygamber (asm): Kadın hayız gördüğü zaman namaz kılmaz, oruç tutmaz değil mi?" buyurdular. "Evet." dediler. "İşte bu da dîninin eksikliğinden." cevâbını verdi.” (Buhari, Hayız, 209)
“Kadınlardan biri: "Kadın, tâhir olduktan sonra (hayız zamânında fevt ettiği) namaz (lar)ını kazâ etmeli mi?" diye sormuş. Âişe (radiya`llâhu anhâ): "Sen Harûriyye misin?" (ki böyle söylüyorsun). Biz, Nebiyy-i Ekrem salla`llâhu aleyhi ve sellem ile birlikte (iken) âdet görürdük de bize bunu emretmezdi.", diğer rivâyette "Bunu yapmazdık." cevâbını vermiş.” (Buhari, Hayız, 215)
Hayızlı kadının yalnız orucu kaza edip namazı kaza etmeyeceğine bütün müslümanların icma'ı vardır. Bu hususta nifaslılar da aynı hükümdedir. Yalnız hâriciler Ehl-i Sünnetin bu icma'ına muhalefet etmişlerse de onların muhalefetinin hiçbir kıymet ve tesiri yoktur. Ulema-i kiram namazla oruç arasındaki farkı şöyle izah ederler. Namazların sayısı çoktur. Çünkü onlar günde beş defa tekerrür ederler. Bu sebeple günlerce kalan namazları her hayızdan temizlendikçe kaza etmek güç olur. Oruçda ise bu güçlük yoktur. Çünkü oruç senede bir defa gelir. Hayz günleride ekseriyetle birkaç günü geçmez. Binaenaleyh orucun kazasında hiçbir güçlük yoktur. İşte orucun kaza edilip, namazın edilmemesi bu hikmete mebnidir. (Müslim, Hayz)
Hayızlı veya nifaslı bir kadın namaz kılamaz ve kılamadıkları namazları bilâhare kaza etmezler. Çünkü namaz, hergün tekrarlanan bir ibâdettir. Bu nedenle kaza edilmesi de zor olur. Yüce Allah ise zorluk ve meşakkatleri insanların omuzlarından kaldırmıştır. (Dört Mezhebe Göre İslam Fıkhı, A. Ceziri)
Hayız ve nifas halinde, namazın edası da kazası da düşer. Kifâye'de de böyledir. (Fetevayi Hindiyye)
Allah'a emanet olunuz. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Adetliyken namaz kılınır mı?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com