" Hilm (Yumuşak Huyluluk) " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Yumuşak huyun dünyevi faydaları nelerdir?

Yumuşak huyun, dünya hayatına dair kazandırdıkları nelerdir?

Cevap:

Yumuşak huyluluk kime verilmişse mutlaka fayda vermiştir

“Bir aileye yumuşak huyluluk verilmişse bu mutlaka onlara fayda vermiştir.” (Teberani)

Yumuşak huyluluk sahibini zinetlendirir

“Hilm ne büyük süstür.” (Ebu Nuaym)
“Yumuşak huyluluk nerde bulunursa onu süsler. Hangi şeyden de kaldırılıp alınırsa, ona ar ve utanma sebebi olur.” (Müslim)

Yumuşak huyluluk güzel sonuca ulaştırır

“Her işte yumuşaklığı ve orta yolu seçmek, güzel sonuca ulaştırır; aksine hareket ise, çirkin ve noksan sonuca ulaştırır.” (Buhari)
Hz. Aişe (ra) deveye binmiş ve ağır hareketinden dolayı, onu öteye beriye sürmeye başlamıştı. Bunun üzerine, Resulullah (asm) Hz. Aişe’ye (ra) hitaben şöyle buyurdu:
“Yumuşak muamele etmekten ayrılma! Yumuşak huyluluk, herhangi bir şeyde bulunursa, onu zinetlendirir. Sökülüp koparıldığı herhangi bir şeyi de muhakkak kötüleştirir.”
(Müslim, İmam Buhari)
“İnsanların arasını düzeltmek ve insanları irşad etmek için, onları idare için ve hayvanları terbiye edip, onlardan faydalanmak için yumuşaklıkla hareket etmek başarı sağlayacaktır.” (Buhari)

Yumuşak huyluluk kişilerin yardımlaşmasına vesiledir

Yumuşak huyluluk kişilerin yardımlaşmasını, birlikte hareket etme güç¬lerinin artmasını ve gerçek anlamda bir cemaat olmasını sağlar. Nitekim Kuran’da Peygamberimiz’e (asm) hitaben şöyle buyrulmaktadır:
“O vakit Allah'tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın. Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi.”
(Al-i İmran, 159) (Riyaz’üs Salihin)

Yumuşak huylu olmak serveti arttırıp bereketlendirir

“İşlerde yumuşak huylu olmak, serveti arttırıp bereketlendirir:
“Yumuşak huylu olmaktan mahrum olan bir kimse, hayırlı her şeyden mah¬rum kalmış demektir.”
(İmam Suyuti)
Resulullah (asm) buyuruyor ki:
“İşlerinde yumuşak ve güzel huylu olmak, bazı ticari işleri yap¬maktan daha hayırlıdır.”
(İmam Suyuti)

Hilm, sahibini cahilin hakaretinden kurtarır

Resulullah (asm) buyuruyor ki:
“Öylesine üç çeşit huy vardır ki, bu huylara sahip olmayan kimseden köpek bile daha faydalıdır:
Vera: Allah (cc) korkusu ki, kişiyi Allah'ın (cc) haram kıldığı şeylerden korur.
Hilm: Sabırlı ve yumuşak huylu olmak. Bu, sahibini cahilin hakaretinden kurtarır.”
(İmam Suyuti)

Hilm, sahibine güven duyulmasına vesiledir

İbn Abbas (ra) Hz. Peygamber’in (asm) şöyle dediğini rivayet eder:
“Kim de şu üç hasletten birisi bulunmazsa, o kimsenin amelinden hiçbir şeye güvenmeyiniz:
“Kendisini Allah'a karşı olan günahlardan menedecek takva”
“Sefih bir kimseyi durduracak hilm”
“İnsanlar arasında idare etmesine vesile olacak bir ahlâk.”
(Ebu Nuaym, Taberani)
“Rıfk (hilm, yumuşaklık) sahibi olmayan kimseden hayır gelmez!”
(Tergib ve Terhib) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Yumuşak huyun dünyevi faydaları nelerdir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com