" Hilm (Yumuşak Huyluluk) " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Mübarek zatların hilim (yumuşak huy) hakkında söyledikleri veciz sözler…

Alimler, sahabeler, mübarek zatlar, yumuşak huy hakkında neler söylediler?

Cevap:

Hasan-ı Basri (ra):

“İlmi arayınız, fakat onu vakar ve hilimle süslendiriniz.” (İhya’u Ulum’id-Din)

Hz. Ömer (ra):

“İlmi öğreniniz, ilim için sekinet ve halimliği öğreniniz.” (İhya’u Ulum’id-Din)

Münebbih Bin Veheb (ra):

“Şefkat, halimliğin ikiz kardeşidir.” buyurmuştur. (İhya’u Ulum’id-Din)

Hz. Ali (ra):

“Hayır, malının ve evladının çoğalması değildir. Hayır, ilminin çoğalması, hilminin büyümesi, ibadetinle halka karşı böbürlenmemen, iyilik yaptığın zaman Allah'a hamd etmen, kötülük yaptığın zaman Allah'tan (cc) af dilemendir.” (İhya’u Ulum’id-Din)

Eksem Bin Sayf (ra):

“Aklın direği ve dayanağı hilm'dir. İşin temeli de sabırdır.” (İhya’u Ulum’id-Din)

Hz. Ali (ra):

“Halim bir kimsenin hilminden ötürü kendisine ilk verilen mükafat şudur ki; bütün insanlar cahile karşı ona yardımcı olurlar.” (İhya’u Ulum’id-Din)

Halil Bin Ahmed (ra):

“Kim kötülük yaptığı halde kendisine iyilik yapılırsa, bu iyilik onun kalbinde bir engel olur. Onu o kötülüğün benzerinden meneder.” (İhya’u Ulum’id-Din)

Muaviye (ra), Amr Bin Ethem'e (ra) şöyle dedi:

“İnsanların hangisi daha cesur ve kahramandır? Cevap olarak Amr (ra) şunu söyledi:
“Halimliğiyle cahilliğini geri çeviren kimse.”
Muaviye (ra):
“Erkeklerin hangisi daha fazla cömerttir?” Amr (ra) cevap olarak:
“Dünyasını dininin salâhı için feda eden kimse insanların en cömerdidir” dedi. (İhya’u Ulum’id-Din)

Enes Bin Malik (ra):

“İyilikle kötülük, mücazat ve mükafat hususunda eşit değildir. O halde sen kötülüğü en iyi şekilde defet.” (Fussilet, 34-35)
Ayetinin tefsirinde şöyle demiştir:
“Gazabı (öfkeyi) sabırla, cehaleti ilimle, kötülüğü affetmekle defet!” (İhya’u Ulum’id-Din)

Muaviye (ra), Arabe Bin Evs'e (ra) şöyle sordu:

“Ey Arabe! Sen neyle milletinin efendisi oldun?” Arabe (ra) cevap olarak şöyle dedi:
“Ey müminlerin emiri! Ben kavmimin cahillerine karşı hilm gösterirdim. İsteyenlere verirdim. Onların ihtiyaçlarına koşardım. Bu bakımdan benim yaptığımı yapan bir kimse benim gibidir. Bu hususta beni geçen bir kimse benden üstündür. Benden geri kalan kimseden ise, ben daha hayırlıyımdır.” (İhya’u Ulum’id-Din)

Bir kişi Malik Bin Dinar'a (ra):

“İşittiğime göre sen beni kötülükle yad etmişsin!” deyince, Malik (ra) cevap olarak dedi ki:
“Böyle yaptığım takdirde, sen benden, nezdimde daha fazla şerefli olursun. Ben bunu yaptığım takdirde sevaplarımı sana hediye etmiş olurum.” (İhya’u Ulum’id-Din) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Mübarek zatların hilim (yumuşak huy) hakkında söyledikleri veciz sözler…

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com