" Hilm (Yumuşak Huyluluk) " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Yumuşak huyluluğun kazandırdığı mükafatlar nelerdir?

Hilm sahiplerine ne gibi müjdeler vardır?

Cevap:

Yumuşak huylu olan kişi Allah’ın (cc) vasfı ile vasıflanmış olur
“Allah kullarına rıfk, yumuşak huyluluk ile muamele eder ve bütün işlerde rıfk ve mülâyemeti sever.” (Buhari, Müslim, Ahmed)
“Allah-u Teala, rıfk ile muamele edicidir. Yumuşak huyluluğu sever.” (Müslim)
Halimlik Allah’ın (cc) sevgisini celp eder
“Allah, halim olan, Allah'tan utanan, zengin, namuslu, çoluk çocuk babası ve muttaki bir kimseyi sever ve muhakkak ki fahiş konuşan, çenesi düşük olan, dilencilik yapan, ısrarcı olan bir ahmaktan da nefret eder.” (İhya’u Ulum’id-Din)
Kötülüğe karşı yumuşak davranana Allah’ın (cc) sevgisi vacip olmuştur
“Kendisine sert davranıldığı halde, yumuşak davranan kişiye, Allah’ın sevgisi vacip olmuştur.” (Esbahani)
Yumuşak huy, sahibine iki cihan saadeti kazandırır
“Söz ve hareketlerde yumuşaklığı alıp, sert ve haşinliği terk etmek anla¬mına gelen “hilm” sahibi her iki cihanda da saadete ermektedir. Çünkü Al¬lah (cc) o kişiye, bu güzel huyu sayesinde toptum içinde sevilmesini, sayılmasını. Övgü ile anılmasını lütfetmiştir. Ahirette de diğer huy sahiplerine vermediği kıymetli ecirler vereceğini vadetmiştir.” (Riyaz’üs-Salihin)
Yumuşak huylu kişiye cehennem haram kılınır
“Kim, ticari işlerinde kolaylık gösterir, din kardeşlerine kar¬şı yumuşak huylu, kırık kanatlı olursa, Hz. Allah o kimsenin vücudunu cehenneme karşı, haram kılar.” (İmam Suyuti)
“İnsanlardan her yumuşak huylu, ince kalpli, hoş geçimli ve cana yakın kimse cehennem ateşine haram kılınmıştır.” (Müsned)
“Agah olun! Size ateşin kimi yakmayacağını bildireyim mi?” Yahut:
“Ateşe kimin haram kılındığını haber vereyim mi? Cana yakın, ağır başlı, yumuşak huylu, kolayca iş gören kimselere haram kılınmıştır.” (Tirmizi)
Yumuşak huyluluk sahibi sevaba hak kazanır, imanını bütünler
Resulullah (asm) buyuruyor ki:
“Üç haslet vardır ki, bunlar kim kimde bulunursa o kimse sevaba hak kazanır ve imanını bütünler:
“İnsanlarla iyi geçinmesini sağlayan ahlak, Allah’ın yasaklarından kendisini alıkoyan dindarlık ve kendisini cahilin ca¬hilliğine misliyle mukabele etmekten çeviren müsamahakârlık, yumuşak huyluluk.” (İmam Suyuti)
Allah (cc), başka işlere vermediği sevabı yumuşaklıkla yapılana verir
“Katılıkla yapılana ve başka işlere vermediği sevabı, yumuşaklıkla yapılana verir.” (Müslim)
“Allah refiktir. Rıfkı, yumuşak söz ve davranışı sever. Şiddet ve yumuşaklıktan başka şeyler için vermediğini, yumuşak söz ve davranış için verir.” (Müslim ve Ebu Davut)
Yumuşak huy, sahibini gerçek Müminlik vasfına ulaştırır
“Gerçek Mümin, öylesine kolay ve yumuşak bir ahlâka sabipdir ki, onu ahmak zannedersin.”
(İmam Suyuti)
“Gerçek mümin öylesine kolay ve yumuşak huyludur ki, o, gö¬türülmek istendiğinde kayanın üzerinde olsa bile, sahibine itaat ederek çöken bir deveye benzer.” (İmam Suyuti)
Yumuşak huy âdemoğlunun en hayırlısı olma şerefine ulaştırır
“Âdemoğlunun en hayırlısı, geç kızan çabuk yatışandır. En şerlisi ise, çabuk kızan geç yatışandır.” (Tirmizi)
Kişi hilm ile gündüzü oruçla, geceyi ibadetle geçirenlerin sevabına ulaşır
“Müslüman kişi, hilm sıfatı sayesinde gündüz oruçlu, gece ibadet yapan bir kimsenin derecesine varır. Müslüman kişi himayesi altında ailesi olduğu halde cebbar zorbalardan yazılır.” (İhya’u Ulum’id-Din)
“Şüphesiz, Müslüman kişi yumuşaklıkla geceleri kaim (ibadet eden), gündüzleri saim (oruç tutan) olanın derecesine ulaşır.” (Taberani) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Yumuşak huyluluğun kazandırdığı mükafatlar nelerdir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com