" İbadet " Henüz yorum yapılmamış.

 

 İbadet nedir?

Her insanın vazifesi olan ibadetin mahiyeti nedir?

Cevap:

İbadet

:
"(Ben) cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım." (Zariyat, 56) ayetiyle bildirildiği üzere ibadet insanların ve cinlerin yaratılış gayesidir.
Arapça bir kelime olup “kulluk” manasındadır. Daha geniş bir mana ile kişinin Allah’a (cc)hürmet göstermesi ve O’na (cc) yakınlaşmak için güzel bir niyetle yaptığı hareketler ve söylediği sözlerdir.
Allah’a (cc) gönülden isteyerek yönelmek, karşılığında sevap vâdedilen dinî vazifeleri ve amelleri Allah’ın (cc) rızasını kazanmak için yerine getirmektir.
Allah'ın (cc)varlığını ve birliğini kabul etmenin yani imanın en büyük alametlerindendir.
Allah'ın (cc) emirlerini yapmak ve nehiylerinden sakınmak anlamına gelen ibadet, insanın ruhen ve bedenen bütün varlığıyla Allah'a (cc) olan itaatidir. Yani ibadet, insanın nefsine değil, Allah'a (cc) itaat ettiğinin ilanıdır.
Kul ile Allah (cc) arasında pek yüksek ve şerefli bir bağdır. Çünkü insan kul olduğunu ve her an hata yapabilecek kadar aciz olduğunu Rabbine ibadetle gösterir. Böylece kendi sahibinin ve yaratıcısının Allah (cc)olduğunu ilan eder. Nihayetsiz ihtiyaçlarını ibadet ile her şeye gücü yeten Rabbinden talep ederek dünya ve ahirette Allah'ın (cc) rahmetini celbeder.
Allah'ın (cc) insana verdiği dünya ve ahiret nimetlerine karşı şükür borcunun ödenmesidir.
Yemek içmek, bedenin gıdası olduğu gibi ibadet de ruhun gıdasıdır.
İbadet sadece İslam’ın beş şartı ile sınırlı değildir. Allah’ın (cc)sevdiği ve razı olduğu her türlü söz ve davranışlar ibadet hükmündedir. Namaz kılmak, zekât vermek ibadet olduğu gibi güzel ahlâk, ilim öğrenmek, hastalık ve musibetlere sabretmek birer ibadettirler. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - İbadet nedir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com