" Kader " 1 ek soru var. 1 yorum

 

 Yırtıcı hayvanlar tarafından parçalanan masum hayvanların hakkı nasıl alınacak?

Aç bir arslan tarafından parçalanıp yenen masum bir ceylanın ne suçu var? Yırtıcı hayvanlar tarafından parçalanan masum hayvanların hakkı nasıl alınacak?

Cevap:

Değerli Kardeşimiz;
Canlı ve sağlıklı hayvanlara saldıran yırtıcı hayvanlar cezasız kalmaz
Allah'ın koyduğu kanunlara göre aç bir aslanın rızkı ölü hayvanlardır. Sağlıklı bir ceylanı yediklerinde sonsuz adalet sahibi olan Cenab-ı Hak cezasız bırakmayacaktır.
Hadis-i şerifte, hayvanların yaptıkları zulümlerin hesabını ahirette vereceklerini ifade için şöyle buyrulur:

“Kıyamet gününde tüm haklar sahiplerine verilecektir. Hatta boynuzsuz hayvanın bile boynuzludan hakkı alınacaktır.” (Müslim)
"Et yiyici hayvanların helâl rızıkları, vefat etmiş hayvanların etleridir. Hayatta olan hayvanların etleri onlara haramdır. Eğer yeseler, cezâ görürler. Yani, Boynuzsuz olan hayvanın kısâsı kıyâmette boynuzludan alınır diye hadîsin ifadesi gösteriyor.
Gerçi cesetleri fâni olur; fakat ruhları bâkî kalan hayvânlar arasında dahi, onlara münâsip bir tarzda,  bekâ âleminde ceza ve mükâfatları vardır. Ona binâen, canavarlara sağ hayvanların etleri haramdır, denilebilir." (28. Lem'a)
Demek ki hayvanlar da bazı yanlış işleri yaparken bunun yanlış olduğunu bir nebze de olsa bilerek hissederek yaparlar. İşte bu, bile bile yaptıkları zulümlerin cezasını çoğu kez bu dünyada, bir kısmını da ahirette çekerler.
Hayvanların yanlış olduğunu hissederek yaptıkları hataların cezalarını çekmelerinde ilahi bir adalet vardır
“Masum bir insana veya hayvanlara gelen felâketlerde, musibetlerde, beşer fehminin (anlayışının) anlayamadığı bazı esbab (sebebler) ve hikmetler vardır. Yalnız meşiet-i İlahiyenin düsturlarını hâvi (Allah’ın iradesinin kurallarını içine alan) şeriat-ı fıtriye ahkâmı (yaratılış kanunları), aklın vücuduna (varlığına) tâbi değildir ki, aklı olmayan bir şeye tatbik edilmesin.

O şeriatın hikmetleri kalb, his, istidada (kabiliyete) bakar. Bunlardan husule gelen (meydana gelen) fiillere, o şeriatın hükümleri tatbik ile tecziye edilir (cezalandırılır).

Meselâ: Bir çocuk, eline aldığı bir kuş veya bir sineği öldürse, şeriat-ı fıtriyenin ahkâmından olan şefkate hissine muhalefet etmiş olur. İşte bu muhalefetten dolayı, düşüp başı kırılırsa müstehak olur. Çünki bu musibet, o muhalefete cezadır.

Veya dişi bir kaplan, öz evlâdlarına olan şiddet-i şefkat ve himayeyi nazara almayarak (kendisindeki şefkat ve koruma duygusunu bir tarafa bırakıp), zavallı ceylanın yavrucuğunu parçalayarak yavrularına rızık yapar. Sonra bir avcı tarafından öldürülür. İşte hiss-i şefkat ve himayeye muhalefet ettiğinden, ceylana yaptığı aynı musibete maruz kalır.” (Mesnevi-i Nûriye)
Allah'a emanet olunuz. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Yırtıcı hayvanlar tarafından parçalanan masum hayvanların hakkı nasıl alınacak?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın
kayioba "15.8.2011 06:10" tarihinde demiş ki:
Cevabınız için çok teşekkür ederim.Allah razı olsun.

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com