" Kur'an-ı Kerim " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Mekke ve Medine’de inen ayetlerin farkları nelerdir?

Mekkî ve Medenî surelerin vasıf ve farkları nelerdir?

Cevap:

Mekkî sureler

 86 tanedir.

 Daha çok inanç ve ahlâk konularından bahseder.

(Allah’a şirk, puta tapma, ahiret hayatı, sevap ve günah gibi)

 ياايّهاالناس "Ya eyyühen-nâs" (ey insanlar) diye başlayan ayetlerdir.

Ayetler kısadır. Çetin bir üslûpla mücadele ruhu taşır.

 Ruhu cezp eder, tatlı musikî ahenklerle doludur.

Müşriklerden bahseder. Yahudi ve Hıristiyanlardan bahsetmez.

Cihad ayeti yoktur.

Medenî sureler

 28 tanedir.

 Daha çok ibadet ve muamelât yani hukukî konulardan bahseder.  

(Alışveriş muameleleri, adam öldürme, zina, iftira ve hırsızlık cezaları, evlenme ve boşanma usulleri gibi)

  ياايّهاالذين آمنوا                “Ya eyyühel-lezine âmenu” (ey inananlar) diye hitap eden ayetlerdir.

Ayetler uzundur. Üslûbu sakindir.

İnananları tefekkür ve derin düşüncelere sevk eder.

Yahudi, Hıristiyan ve münafıklardan bahseder.

Cihad ayetleri vardır. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Mekke ve Medine’de inen ayetlerin farkları nelerdir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com