" Kurban " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Hangi hayvanlar kurban edilir?

Hangi hayvanlar kurban edilir? Kurban edilecek hayvanlarda hangi özellikler aranmalıdır?

Cevap:

Kurban edilecek hayvanlar, koyun, keçi, sığır, manda ve devedir

“Kurban olabilecek hayvanlar: Deve, sığır (inek, öküz, manda) ve davar (koyun, keçi) cin-sinden hayvanlardır. Bunların hem erkek hem dişisi kurban olabilir.” (Sünen-i Ebu Davud)
“Kurban edilecek hayvanlar, koyun, keçi, sığır, manda ve devedir.” (Fetava-i Hindiyye)

Koyun ve keçinin bir yaşında olanı kurban edilir

“Koyun ve keçinin bir yıllığı kurban edilir. Ancak altı ayını doldurmuş olan kuzu annesinden ayırt edilemeyecek kadar gösterişli ve semiz ise kurban edilebilir. Oğlak için bu durum geçerli değildir.” (Fetava-i Hindiyye)
Resulullah (asm):
"Bir yıllık hayvandan başkasını kesmeyiniz. Ancak böylesini bulmak size güç gelirse, o başka bu durumda altı aylık bir koyun yavrusu kesiverin." (Müslim, Nesai)

Kurban edilecek sığır ve manda iki, deve ise beş yaşında olmalıdır

“Sığır ve mandanın iki, devenin ise beş yaşında olanı kurban edilir.” (Fetava-i Hindiyye)
“Devenin en aşağı beş yaşında olanı, sığırın iki yaşında olanı ve davarın bir yaşında olanı, (veya daha az yaşta olup da bu yaşta gösterenleri) kurban edilebilir.” (Sünen-i Ebu Davud)

Hayvanlarda kurban edilmesine engel olmayan kusurlar

“Kurbanlık hayvanın şaşı, topal, boynuzlu veya boynuzsuz (kökünden kırık olursa olmaz) olmasında veya boynuzunun birazının kırık bulunmasında,
Kulaklarının delinmiş veya enine yarılmış olmasında,
Kulaklarının uçlarından kesilip sarkık bir halde bulunmasında,
Dişlerinin azının düşmüş olmasında, tenasül uzvunun bulunmamasında veya buruk olmasında bir mahzur yoktur.
Yine yemini yiyebilen delirmiş hayvan, çok zayıf olmayan uyuz hayvan (çünkü uyuz ete geçmeyen bir deri hastalığıdır.) kurban kesilebilir.”
(Sünen-i Ebu Davud) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Hangi hayvanlar kurban edilir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com