" Kurban " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Kurbanın derisi, kurban kesim parası olarak kasaba verilebilir mi?

Kurbanın derisi, kurban kesim parası olarak kasaba verilse o kurban sahih olur mu?

Cevap:

Kurban tümüyle Allah’a sunulmuştur. Kurban etinden kasap ücreti verilmez
Hz. Ali'den (ra) şöyle dediği rivayet edilmiştir:
"Resulullah (asm), develer kesilirken başında durmamı, derilerini ve sırtlarındaki çullarını paylaştırmamı emretti ve onlardan herhangi bir şeyi kasap ücreti olarak vermeyi bana yasakladı ve kasap ücretini biz kendimiz veririz." buyurdu. (Müslim, Ebu Davud, Nesâî)
“Kurbanın ne derisi ne de eti satılamaz veya yenecek içecek bir şeyle değiştirilemez. Kullanılacak bir şeyle değiştirilebilir. Eğer satılacak olunursa, alınan bedel sadaka olarak verilmelidir. Bundan kasap ücreti de verilemez.” (Sünen-i Ebu Davud)
“Kurbanlık hayvanın sütünden yararlanmak, etini veya postunu satıp parasını almak veya demirbaş olmayacak bir şeyle değiştirmek mekruhtur. Böyle bir iş yapılırsa, kıymetini sadaka vermek gerekir. Kurbanlıktan kasap ücreti de verilmez.” (Büyük İslam İlmihali)
Kesilen kurbandan satarak istifade etmek caiz değildir
“Kurbanın derisini satan kurbanından tam sevap alamaz.” (Hâkim)
“Kurbanın eti, yağı, başı, tüyü, sütü vb.lerinin satışı câiz değildir. Eğer satılmış ise tasadduk etmek gerekir.” (Fetâva-i Hindiyye) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Kurbanın derisi, kurban kesim parası olarak kasaba verilebilir mi?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com