" Melekler " 5 yorum

 

 Hafaza meleklerinin görevleri nelerdir?

Koruyucu meleklerin vazifeleri nelerdir?

Cevap:

Her nefis için koruyucu bir melek vazifelendirilmiştir

“Hiçbir nefis yoktur ki, üzerinde bir gözetici (koruyucu melek) bulunmasın!” (Tarık, 4)
“Her nefis üzerinde, her halde mutlak bir koruyucu vardır. Onu, her halinde bütün varlığıyla bütün fiil ve davranışlarını ve onunla ilgili olan her şeyi görür gözetir, hepsi onun koruması, gözetimi ve kontrolü altında olur.” (Hak Dini Kur’an Dili)
Koruyup, gözetleme, muhafaza etmenin mahiyeti hakkında farklı görüşler vardır.

Hafaza melekleri gece-gündüz insanları belalara karşı korurlar

“O kimseyi önünden ve arkasından ta‘kib eden (melek)ler vardır; Allah’ın emriyle onu korurlar.” (Ra’d, 11)
Fahreddin-i Razi bu ayetin tefsirinde insanı koruyan meleklerin hafaza melekleri olduğundan bahseder.
“Alimlerin çoğunun benimsediği meşhur görüşe göre, bununla "hafaza melekleri" kastedilmiştir. Onlardan gece görevli olanların, gündüz görevli olanları;' yahut da gündüz görevli olanların, gece görevli olanları takip etmeleri, yani onlardan sonra gelip nöbeti devralmaları sebebi ile.” (Fahreddin-i Razi)
Bu hususta Peygamber Efendimiz de (asm) bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor:
"Sizleri hem gece hem de gündüz takip edenmelekler vardır. Bunlar, sabah ve ikindi namazlarında (Nöbet değiştirmek için) bir araya gelirler. Sonra sizinle beraber geceleyenler yukarı çıkarlar. Rabbiniz daha iyi bildiği halde, onlardan: "Kullarımı nasıl bıraktınız?" diye sorar. Onlar da: "Biz onları namaz kılarken bıraktık. Gittiğimizde de namaz kılıyorlardı." derler. (Taberi)
“Peygamber’in (asm) şöyle buyurmuştur: "Gecenin melekleri ile gündüzün melekleri sizin aranızda biri diğerini izler dururlar." Bu hadisi, hadis imamları rivayet etmişlerdir.
Yine hadis imamlarının Amr'dan rivayetlerine göre İbn Abbas; "Onun önünden izleyicileri, arkasından da gözetleyicileri vardır ki, kendisini Allah'ın emri ile korurlar" diye okumuştur. (Kurtubi)

Hafaza melekleri insanı zararlı varlıklardan korurlar

“Yüce Allah'ın: "Önünden" İfadesi geceleyin gizlenip saklananı ve gündüzün yoluna gideni "Allah'ın emriyle koruyan izleyicileri vardır" buyruğundaki koruyup gözetleme (hıfz)ın mahiyeti “onları yırtıcı hayvanlardan, haşerattan ve zararlı şeylerden korumaları için Allah'tan bir lütuf olarak görevlendirilen melekler olma ihtimali vardır.” denilmiştir. “Ancak kader geldi mi bu sefer o insanı bu zararlı varlıklarla baş başa bırakırlar. Bu açıklamayı İbn Abbas ve Ali b. Ebi Talib (ra) yapmışlardır.” (Kurtubi)
Ebu Miclez der ki: Murad kabilesinden bir adam Ali’nin yanına gelerek şöyle dedi: Kendini iyice koru, çünkü Muradlardan bazıları seni öldürmek istemektedir. Hz. Ali şu cevabı verdi: Her kişi ile birlikte onu takdir olunması hali müstesna, zararlara karşı koruyan (hıfzeden) melekler vardır. Kader geldi mi bu sefer kişiyi Allah'ın kaderiyle baş başa bırakırlar. Şüphesiz ecel son derece sağlam bir kaledir. (Kurtubi)

Hafaza melekleri insanları cinlere karşı korurlar

Mücahid de: "Her insan ile birlikte, onu uykusunda ve uyanık halinde, cinlerden, diğer insanlardan ve haşerâttan koruyan bir melek vardır." demiştir. (Razi)
Melekler onları cinlere karşı korurlar. Ka'b der ki: “Eğer yüce Allah üzerinize yemenizde, içmenizde ve avretlerinizde sizleri himaye edip koruyan melekleri görevlendirmemiş olsaydı, hiç şüphesiz cinler sizi kapıp giderlerdi.” (Kurtubi) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Hafaza meleklerinin görevleri nelerdir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın
canse "3.11.2012 15:22" tarihinde demiş ki:
sağolunnnnnnnn
mustafa "23.12.2013 10:46" tarihinde demiş ki:
Allah razı olsun.
Gülnur "7.1.2014 18:45" tarihinde demiş ki:
AllAh RaZı OlSuN =))
aslı "14.2.2014 10:32" tarihinde demiş ki:
İyiymis
Azra :) "7.8.2014 23:36" tarihinde demiş ki:
Bilgileriniz için teşekkür ederim.. :) Sağolunn :D

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com