" Melekler " Henüz yorum yapılmamış.

 

 İsrafil’in (as) tek görevi sura üflemek midir?

İsrafil (as) başka bir görev yapmadan kıyamet gününe kadar elindeki suruyla mı bekliyor?

Cevap:

Ebu Said’in (ra) rivayetine göre Resulullah (asm):
“Surun sahibi (İsrafil), sur denen borusunu ağzına dayamış, yüzünü çevirmiş, kulağını dikmiş, üfleme emrini beklerken ben nasıl tereffühle (dünya nimetlerinden) istifade edebilirim?” buyurmuşlardı. (Tirmizi)
Rivayetlerde geçtiği üzere; İsrafil (as) kıyametin kopacağı vakte kadar elinde surla beklemektedir. Fakat melekler nurani oldukları için kendilerine ait hususi vazifelerini yaparken, aynı zamanda yine birçok vazifeleri hiç birini birbirine karıştırmadan yapabilmektedirler.
İsrafil’in (as) sura üflemek vazifesi yanında diğer vazifeleri de şunlardır:
İsrafil (as) Allah’ın (cc) “Muhyi” ismi ile “hayat” vermesindeki emirleri uygular
Allah’ın (cc) varlıklara “hayat vermesi” ile ilgili emir ve iradesini uygular. Özellikle bahar aylarında görülen dirilişte “Muhyi” isminin tecellisinde İsrafil (as) vazifelidir.
İsrafil (as) Levh-i Mahfuz’a bakarak meleklere vazifelerini söyler
İsrafil’in (as) bir diğer vazifesi; önünde bulunun Levh-i Mahfuz’a bakarak meleklere vazifelerini söylemektir. Ayrıca Levh-i Mahfuz’da görevli melekler de onun emri altındadır.
Beyhakî, İsrafil’in (as) Levh-i Mahfuzdaki vazifesini “Şuabu’l-İman’ın” da İbn Abbas’ın (ra) şöyle rivayet ettiğini anlatmıştır:
“Resulullah (asm) bir yerde bulunuyordu; yanında da Cebrail (as) vardı. Birden semanın ufku yarıldı; Cebrail (as) sinmeye ve küçülmeye başlayarak, iyice yere yapıştı. Derken, Hz. Peygamber’in (asm) önünde bir melek belirerek, şöyle dedi:
—Ey Muhammed, Rabb’in sana selâm ediyor ve seni, melîk, yani hükümdar bir peygamber olmak ile insan bir peygamber olman arasında muhayyer bırakıyor. Cebrail (as) eliyle, Peygamber’e (asm) mütevazılığı işaret ederek:
“Anladım ki o, bana nasihat ediyor. Bunun üzerine ben de, “kul olan bir peygamber olmayı tercih ederim” dedim. Bunun üzerine melek göğe yükseldi.
—Ey Cebrail, bu hususta sana sormak istedim, fakat senin, sana bunu sormaktan beni alıkoyan o halini gördüm. Ey Cebrail, O kimdi? Dedim. Cebrail (as) :
“O İsrafil idi; Allah (cc) onu yarattığı gün o Allah’ın (cc) huzurunda idi. O, bakışlarını yerden kaldıramaz. Çünkü onunla âlemlerin Rabb’i arasında yetmiş nur bulunmaktadır. O nurların her biri, kendisine yaklaşan her şeyi yakar.
İsrafil’in (as) önünde Levh-i Mahfuz bulunmaktadır. Cenâb-ı Allah, gökteki veya yerdeki herhangi bir şey hakkında O’na izin verdiğinde, bu Levh, onun alnının hizasına kadar yükselir. O da Levh’e bakar; eğer bu benimle alakalı bir iş ise, onu bana emreder; Mikail (as) ile ilgili bir şey ise, ona emreder; eğer ölüm meleğinin işi ise, ona emreder” dedi.
İsrafil (as), Şaban’ın on beşinci gecesinde bir senede meydana gelecek amellerin yazıldığı sayfayı alıp, uygulamaya koyar
İbn-i Abbas (ra) der ki: “Cenab-ı Hakk’ın bütün kazaları Şaban’ın nısıf gecesinde (on beşinci gecesinde) memur meleklere teslim edilir.” Bazılarına göre “Beraat” gecesi, emirlerin Levh-i Mahfuz'dan istinsahına (kopyalanmasına) başlanır. Kâtipler bu geceden, gelecek sene aynı geceye kadar olan vakıaları yazar ve bu “Kadir” gecesi bitirilir.
Rızıklara ait nüsha Mikail’e (as), harplere, zelzelelere, sâikalara, çöküntülere ait nüsha Cebrail’e (as), amellere müteallik nüsha dünya göğünün sahibi ve büyük melek olan İsrafil'e (as), musibetlere ait nüsha da Azrail'e (as) teslim olunur. (Kütüb-i Sitte)
İsrafil (as) Bedir savaşında müminlere yardım etmiştir
Bedir savaşında Cenab-ı Hak müminlere meleklerden ordularla yardım etmiştir. Bu ordulardan birinin de komutanı İsrafil (as) idi. Resulullah’ın (asm) solunda idi.
Hz. Ali’den (ra) Bedir savaşıyla ilgili şu rivayet edilmiştir: “Şiddetli bir rüzgâr esti, böylesini hiç görmemiştim. Sonra şiddetli bir rüzgâr daha esti. -“Ravi der ki: “Zannederim bir üçüncü esintiden daha bahsetmişti.”- Birincisi Cebrail (as) idi. İkincisi Mikâil(as) idi, üçüncüsü de İsrafil (as) idi. Mikail (as) Resulullah’ın (asm) sağında idi. Orada Ebu Bekir (ra) de vardı. İsrafil (as) de solunda idi. Ben de orada idim.” (Kütüb-i Sitte) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - İsrafil’in (as) tek görevi sura üflemek midir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com