" Recep Ayı " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Recep ayının diğer isimleri nelerdir?

Recep ayına verilmiş başka isimler var mıdır? Nelerdir?

Cevap:

Recep ayına “Recep” isminin haricinde “Recme Ayı” da denilmiştir. Recme; “Müminlere eziyet vermemeleri için şeytanların kovulup uzaklaştırıldığı ay” demektir.
Recep Ayı’nın diğer isimleri şöyledir:
Receb-i Mudır: Mudır kabilesi, Recep ayına tazim ve hürmette, onu pek büyük bilmekte pek ileri gittiklerinden bu isimle anılmıştır.
Muttasıl-ül-Esinne: Cahiliye insanları Recep ayı gelince kılıçlarını kınlarına, oklarını kılıflarına koyardı. Silahlarını kaldırıp, çarpışmayı terk ettiklerinden dolayı bu isim verilmiştir.
Şehrul-Esam (Sağır Ayı): Babasını öldüreni arayan bir kimse, gökte Recep ayı hilalini gördüğü bir anda o şahsa rast gelse, onu görmemiş gibi davranırdı. Ve onun hakkında verilen haberi de işitmezlikten gelirdi. Bunun için bu aya “Şehrul-Esam” yani “Sağır Ayı” denilmiştir.
Şehru’s Sâbık (Zamanca-Rütbece İleride Olan Ay): Recep ayı haram ayların birincisi olduğundan ona bu isim verilmiştir.
Şehru-Ferd (Tek Ay): Recep ayına “Şehru-Ferd” “ Tek Ay” denilmesi, birbiri ardından gelen diğer haram aylardan ayrı olduğundandır.
Şehrullahil Ahab (Allah’ın (cc) Sevgili Ayı): Recep ayına bu ismin verilmesi, bu ay içinde kulların üzerine rahmet-i ilahiyyenin inmesinden, onlara gönüllerine gelmeyen şeylerin verilmesinden, ihsan ve sevapların çokluğundandır. (Gunyetü’t Talibin, Dr. Sevim Asımgil, Mübarek Aylar Mübarek Günler ve Geceler) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Recep ayının diğer isimleri nelerdir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com