" Şeytan ve Cinler " 1 yorum

 

 Cinler cennete girecekler mi?

Cinler de bizimle cennete girecekler mi?

Cevap:

Değerli Kardeşimiz;
Cinlerin asılları hususunda ihtilâf edilmiştir. İbnu Abbas'tan (ra) yapılan bir rivayete göre, cinlerle şeytanlar başka başka mahlûklardır. Cinlerin babası Cânn'dır. İçlerinde mü'min ve kâfirleri vardır. Cinler ölürler. Şeytanların atası ise İblis'tir, onlar ölmezler. Zamanı gelince ataları olan İblis'le öleceklerdir.
Cinlerin asıllarıyla ilgili bir ihtilâf, âhirette hallerinin ne olacağı hususuna da sirayet etmiştir. "Cinler Cânn'ın neslidir" diyenlere göre, onların mü'minleri cennete; kâfirleri cehenneme gidecektir.
"Cinler İblis'in zürriyetidir" diyenlerden Hasan Basrî'ye göre mü'minleri cennete gidecektir; Mücâhid'e göre mü'minleri de cennete gidemeyecektir. Ahirette onlara tıpkı hayvanlara denildiği gibi, "Toprak olun" denecektir. İmam Âzam'ın da bu görüşte olduğu söylenmiştir, ancak onun hiçbir beyanda bulunmadığı da söylenmiştir.
Şâfiî, Malik, İbnu Ebi Leylâ gibi sâir ulemâ ise iyilerinin mükâfaat, kötülerinin de azab göreceklerini söylemişlerdir. (Kütüb-i Sitte)
Hasan-ı Basri şöyle demiştir: Cinler İblis'in çocuklarıdır, insanlar ise Âdem'in çocuklarıdır. Bunlardan da, ötekilerinden de mü'min olanlar da vardır, kâfirler de vardır. İyilikleri karşılığında mükâfat, kötülükleri karşılığında ceza görecek olmaları ortak yanlarıdır. Her iki kesimden de mü'min olanlar, Allah'ın velisidirler. Her iki kesimden kâfir olan ise, şeytandır.
ed-Dahhak, İbn Abbas'tan şöyle dediğini rivayet etmektedir: Cinler "el-cânn"ın çocuklarıdır. Bunlar iman edebilirler. Aralarından mü'min olan da vardır, kâfir olan da vardır. Şeytanlar ise İblisin çocuklarıdır. Bunlar ancak İblis ile birlikte ölürler.
Cinlerin mü'minlerinin cennete girecekleri hususunda, asıl yaratılışları ile ilgili görüş ayrılıklarına göre farklı görüşler vardır.
Cinlerin İblisin soyundan değil de "el-cânn"ın soyundan geldiğini iddia edenler, cinler imanları sebebiyle cennete girerler demişlerdir.
Onlar İblisin soyundan gelirler, diyenler ise bu hususta iki ayrı görüş ileri sürmüşlerdir. Birinci görüş el-Hasen'in görüşü olup, buna göre cennete gireceklerdir.
İkinci görüş ise Mücahid'in rivayeti olup, bunlar cehenneme girmeyecek olsalar dahi cennete girmeyeceklerdir. (Kurtubi Tefsiri)
Allah’a emanet olunuz. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Cinler cennete girecekler mi?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın
crnkyr "1.8.2012 13:31" tarihinde demiş ki:
çok güzel aydınlattınız beni tesekkr ederin sitemize

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com