" Ahlak " 1 yorum

 

 Kötü Ahlak

“Allah katında kötü huydan daha büyük günah yoktur. Çünkü huyu kötü olan kimse, bir hatadan kurtulmadan öbürünü işler.” (Esbehani)

Güzel ahlakın zıddı kötü ahlaktır. Kötü ahlak kötü huylu olmak demektir. Kötü ahlak kişiye dünyada da ahirette de zarar verir. Yani insan için zararların ve kötülüklerin başı kötü ahlaklı olmasıdır.
Yalan söylemek, gıybet etmek, emanete hıyanet etmek, iftira atmak, zulüm ve haksızlık etmek, münakaşa, su-i zan, ikiyüzlülük vs. gibi huylar kötü ahlaka birer misaldir.  
İslâm âlimleri, kötü huyların kontrol altına alınıp, düzeltilmesi gerektiğine hükmederler.
Hz. Ömer (ra): "İnsanda on (fıtrî) ahlâk vardır, bunlardan dokuzu iyidir, birisi kötü. Bu kötü (serbest kalırsa) diğerlerini de bozar..." demiştir. (Kütüb-i Sitte)
 

Kötü ahlaklı kimseyi Cenab-ı Hakk sevmez

“Şüphesiz Allahu Teala cömerttir, cömertliği sever. Yüce huyları da sever. Aşağılık ahlaktan ise hoşlanmaz.” (Beyhaki)
“İki haslet vardır ki, Allah onları sever. İki haslet de vardır ki, Allah onlardan nefret eder: Allah’ın sevdiği iki hasletten biri cömertlik, diğeri ise maddi manevi fedakarlıktır. Allah’ın nefret duyduğu iki haslet ise biri kötü ahlak, diğeri de cimriliktir. Allah, bir kulunun hayrını dilerse, onu insanların ihtiyaçlarını gidermede istihdam eder.” (Beyhaki)

Kötü ahlaklı kimse, kıyamet günü Allah’dan (cc) uzak kalacaktır

Hz. Câbir (ra) Peygamber Efendimiz’in (asm) şöyle buyurduğunu bildirmiştir:
Allah(cc) buyuruyor ki: “Bana en sevgili olanınız ve Bana kıyamette en yakın bulunacak olanınız, ahlâkça iyi olanınızdır. Sizlerden en sevmediğim ve kıyamette de Bana en uzak kalacak olan, ahlâkça fena olanınızdır. Bunların da en fenası çok konuşan, sözü tavır ve eda ile söyleyip, her şeyin dibini kurcalayanlar ve kibirlilerdir.”

Kötü ahlak, affedilmez bir günahtır

“Kötü ahlâk, affedilmez bir günahtır. Kötü zan ise, şerleri doğuran bir hatadır.” (Taberânî)
“Allah katında kötü huydan daha büyük günah yoktur. Çünkü huyu kötü olan kimse, bir hatadan kurtulmadan öbürünü işler.” (Esbehani)
“Ahlakı kötü olan kimse müstesna, her şeyin tevbesi vardır. Çünkü o bir günahtan tevbe eder etmez daha kötüsünün peşine düşer.” (Hatib)

Kötü ahlak, kişiyi cehenneme sürükler

“Muhakkak ki kul, kötü ahlakından ötürü cehennemin en alt kısmına varır.” (Haraitî)
“Allah’ın, hilkatini ve huyunu güzelleştirmediği kişi ebediyen cehennemde kalacaktır.” (Taberani)
“Kul, ibadeti az olsa da güzel ahlakı sayesinde, ahiretin yüksek mevkilerine ve şerefine ulaşır. Yine kul kötü ahlakı ile de cehennemin en alt katına inecektir.” (Taberani)
Enes b. Mâlik şöyle demiştir:
“Muhakkak kul güzel ahlâk sayesinde, âbid olmadığı halde cennetin en yüce derecesine varır. Kötü ahlâkı yüzünden de -âbid olduğu halde- cehennemin en aşağısına düşer!” (İhyayı Ulumiddin)

Kötü ahlak, salih amelleri bozar

“Kötü ahlâk, sirkenin balı bozduğu gibi, sâlih amelleri bozar.” (Beyhakî)
Yahya b. Muaz şöyle demiştir:
“Kötü ahlâk öyle bir kötülüktür ki onunla beraber çokça yapılan haseneler fayda vermez. Güzel ahlâk öyle bir hasenedir ki onunla beraber çokça yapılan günahlar zarar vermezler.” (İhya-yı Ulumiddin)
Fudayl b. Iyaz şöyle demiştir:
“Güzel ahlâklı fâcir bir kimsenin benimle arkadaşlık yapması, bence kötü ahlâklı bir âbidin arkadaşlığından daha sevimlidir.”

Kötü ahlaklı, kendine azab eder

“Ahlakı kötü olan nefsine azab eder. Kaygısı çok olanın bedeni hasta olur. İnsanlarla sürtüşmeye girenin şerefi gider, kişiliği gider.” (Ebu Nuaym)

Kötü ahlak, dünyada ve ahirette sahibini lekeler

“Kötülük ve çirkin hareket kimde ve nerede olursa, onu mutlaka lekeler. Haya da kimde ve nerede olursa, onu mutlaka süsler.” (Tirmizi)
Mü’min kötü ahlaklı değildir
“İki haslet vardır ki, mü’minde bir araya gelmezler: Cimrilik ve çirkin ahlak.” (Ebu Davud, Tirmizi, Nesei)

Kötü ahlak, uğursuzluktur

Cabir (r.a)’dan şöyle nakledildi: Rasulullah (asm):
“Uğursuzluk nedir?” denildi. O da:
“Kötü ahlaktır.” Buyurdu.(Taberani)

“Allah’ım ihtilafa, nifaka düşmekten ve kötü ahlaktan sana sığınırım.” (Ebu Davud) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Kötü Ahlak

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın
şengül "30.12.2011 12:21" tarihinde demiş ki:
iyi ahlak çok önemli ama dilimizi gıybetten kınamadan iftiradan korumamız şart her ne kadar bu devirde zor olsada ölümü unutmamalı insan

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com