" Ahlak " 1 yorum

 

 İslam'ın Şerefi: "Güzel Ahlak"

Hadis-i şerifte İslam'ın şerefi olarak addedilen güzel ahlakın önemi nedir?

“Allah’ın en çok sevdiği kimse ahlakı en güzel olandır.” (Taberani)

İman güzel ahlak ile mükemmelleşir

“Mü’minlerin iman yönünden en mükemmeli, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız da, ailesine en hayırlı olanınızdır.” (Tirmizi, Ebu Davud)
Katade oğlu Umeyr der ki: Bir adam:
“Ya Rasulallah! Hangi namaz daha faziletlidir?” deyince, Rasulullah (asm):
“Devamlı ve huşu ile kılınan namaz” dedi. Adam:
“Peki hangi sadaka daha faziletlidir?” deyince, Rasulullah (asm):
“Yoklukta yapılan infaktır” dedi. Adam:
“Hangi Mü’minin imanı daha kâmildir?” deyince de: Rasulullah (asm) :
“Ahlakı en güzel olanların imanıdır” buyurdu. (Taberani)
“İslamiyet açısından inanların en üstünü diğer müslümanların kendi dilinden ve elinden selamette kaldığı kimsedir. İman bakımından inananların en üstünü, ahlakı en üstün olanlardır. Muhacirlerin en üstünü, Allah’ın yasak kıldığı şeylerden kaçanlardır. Cihadın en üstünü, Aziz ve Celil olan Allah yolunda nefsiyle mücadele eden kimsenin yaptığı cihattır.” (Ebu Davud)
“İnsan, cahillerin, sefihlerin ve ahlaksız kişilerin davranışlarına ve eziyetlerine bile sabretmek ve her şeye rağmen onlara yine de güzel muamele etmekle mükelleftir. Sıradan insanlara karşı bile böyle bir sorumluluğu olan bir mü’minin, hayatının, gönlünün ortağı olan ailesine veya vücudunun bir parçası olan çocuklarına karşı olan sorumluluğu elbette ki daha büyük ve daha önemlidir.” (Cami’ul - Usul)
“Mü’minlerin iman bakımından en olgun olanları, ahlakı en güzel olanlarıdır. En hayırlılarınız kadınlarına en hayırlı olanınızdır.” (Ebu Davud)

Güzel ahlak İslam’ın şerefidir

Cenab-ı Allah buyurur ki:
“Bu (İslam Dini) kendim için seçtiğim kutsal bir dindir. Ona güzel ahlak ve cömertlikten başkası yaraşmaz. O halde bu dine bağlı yaşadığınız sürece onu cömertlik ve güzel huylarla şereflendirin.” (Taberani)
“Allah bu dini zatı için özel olarak seçmiştir. Dininize ancak cömertlik ve güzel ahlak yakışır. Dikkat edin, dindarlığınızı bu iki hasletle süsleyin.” (Taberani)
“Ahlak dinin kabıdır.” (Hakim)
“İktisat geçimin yarısıdır. Güzel ahlak da dinin yarısıdır.” (Hatîb)
“Tutumlu olmak, dirlik (ve düzenli olman)ın; güzel huy da dinin yarısıdır.” (Feyz’ül-Kadir)

Allah’ın en sevgili kulları güzel ahlak sahibi olanlardır

Üsame bin Şerik (ra) anlattı. Rasulullah’ın (asm) yanında oturuyorduk. Sanki başımızın üstünde kuş varmış gibi sessiz ve hareketsiz duruyorduk. O sırada bir grup insanlar gelerek Rasulullah’a (asm):
“Allah’a kullarından en sevgili olanı hangisidir?” dediler. Rasulullah (asm) de:
“Ahlakı en güzel olanıdır” buyurdu. (Taberani, İbni Hıbban)
“Kötülüğün ve kötülüğe özenmenin İslam’da asla yeri yoktur. İnsanların İslam’da en güzel olanı, ahlakı en güzel olanlardır.” (Ahmed, Taberani)

“En hayırlılarınız, ahlakı en güzel olanlarınızdır.” (Buhari)

“Dini bilmek şartıyla İslami bakımdan en hayırlınız, ahlakı en güzel olanlardır.” (Buhari)
“Güzel ahlaka sarıl. Çünkü insanların ahlak bakımından en güzel olanı dince de en güzel olanıdır.” (Taberani)
“Ademoğlu, namaz kılmaktan, iki kişinin arasını düzeltmekten ve güzel ahlaktan daha faziletli bir amel işlemiş değildir.” (Buhari, Beyhaki)
“Mü’min kişiye verilmiş olan şeylerin en hayırlısı güzel bir ahlaktır. Kişiye verilmiş olan şeylerin en kötüsü ise güzel bir beden içerisindeki kötü bir kalbdir.” (İbni Ebi Şeybe)
“Kişinin şerefi dindarlığıdır. Şahsiyeti aklıdır. Soyu sopu ise güzel ahlakıdır.” (Müsned)
“Doğru ol ve insanlar için huyun güzel olsun.” (Feyz’ül-Kadir)

“Mü'minlerin faziletçe en üstünü, ahlakça en güzel olanlarıdır.” (Feyz’ül-Kadir)

Ebu Hureyre’den (ra) şöyle rivayet edildi: Rasulullah (asm) ashabına:
“Size en iyi olanınızı bildireyim mi?” dedi. Ashap:
“Evet Ya Rasullallah!” dediler. Rasulullah (asm):
“Uzun ömürlü ve güzel huylu olanınızdır” buyurdu. (Bezzar, İbni Hıbban)
Amr b As’ın oğlu Abdullah (ra) der ki: Muaz b Cebel (ra) sefere çıkmak istediğinde:
“Ey Allah’ın Nebisi bana tavsiyede bulun.” dedi. Rasulullah (asm) de:
“Allah’a ibadet et, O’na hiçbir şeyi ortak koşma” dedi. Muaz (ra):
“Daha söyle, Ey Allah’ın Rasulü” deyince:
“Bir kötülük yaparsan arkasından hemen iyilik yap” buyurdu. Muaz:
“Biraz daha söyle, Ey Allah’ın Rasulü!” deyince:
“Dürüst ol ve ahlakın güzel olsun” buyurdu. (İbni Hıbbab, Hâkim)

Güzel ahlak en faziletli ameldir

Şahir oğlu Alâ (ra) anlatır:
“Bir adam Rasulullah’ın karşısına gelerek:
“Ya Rasulallah! Hangi amel daha faziletlidir?” dedi. Rasulullah (asm):
“Güzel ahlaktır” dedi. Sonra sağ tarafa geçip aynı soruyu sordu. Raulullah da:
“Güzel ahlaktır” cevabını verdi. Daha sonra sol tarafına geçerek:
“Hangi amel daha üstündür?” deyince:
“Güzel ahlaktır” cevabını aldı. Adam bu defa arka tarafa geçerek yine:
“Ya Rasulallah! Hangi amel daha üstündür?” deyince, Rasulullah (asm) ona dönerek:
“Sana ne oluyor, anlamıyor musun? Güzel ahlaktır. O da mümkün olduğu kadar hiçbir şeye kızmamandır.” buyurdu. (Muhammed bin Nasr el’Mervezi Mürsel)

Güzel ahlak hayadır

“Her dinin ahlaki bir özelliği vardır. Benim ümmetimin ahlaki özelliği hayadır.” (İbni Mace, Taberani)
“Hayasızlığın ve hayasızca sözler söylemenin islamda hiç yeri yoktur, müslümanlık bakımından insanların en iyi olanı ahlakı en güzel olanlarıdır.” (İmam Ahmed)

Allah bir kulunu sevince ona güzel huy verir

“Güzel huylar Allah katında bir hazine gibi korunmaktadır. Allah bir kulunu sevince, ona güzel bir huy ihsan eder.” (Hakîm)
“Şüphesiz ki ahlak, Allah’dandır. Allah (cc) kime iyilik dilerse ona güzel ahlak verir. Kime de kötülük dilerse ona da kötü ahlak verir.” (Taberani)

“En güzel güzellik, güzel ahlaktır.” (İbni Asakî)

“İnsanlara güzel ahlaktan daha değerli bir şey verilmemiştir.” (Taberani)
“Güzel ahlak, Allah’ın yarattığı en büyük şeydir.” (Taberani)

En kolay ibadet güzel ahlaktır

“Size yorulmadan yapılan en kolay ibadeti bildireyim; o da susmak, boş laf konuşmamak ve güzel ahlaktır.” (İbni Ebi’d-Dünya)

“İnsanları güzel huyunuz ile memnun edin”

“Siz mallarınızla bütün insanları memnun edemezsiniz. Öyle ise güler yüzlülüğünüz ve güzel huyunuzla onları memnun edin.” (Bezzaz, Ebu Nuaym)

“Allah'a imandan sonra aklın baş(da gelen anlayış)ı, utanma ve güzel huydur.” (Feyz’ül-Kadir)

“Güzel ahlak, Allah u Teala’nın en büyük mahlukudur.” (Taberani)

“Güzel ahlak, kişinin saadetindendir.” (Haraitî)

“Güzel huylar, cennet işlerindendir.” (Feyz’ül-Kadir)

“İstikamet üzere ol. İnsanlara karşı ahlakın güzel olsun.” (Taberani) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - İslam'ın Şerefi: "Güzel Ahlak"

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın
mehmet efe "21.2.2013 11:00" tarihinde demiş ki:
Allahü Teala islam ahlakı ile ahlaklanmamızı nasib etsin.

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com